Stomatologia dla dzieci - program zakończony w 2022 roku

Na podstawie uchwały Nr LXXI/1304/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r. Miasto Poznań odstąpiło od realizacji programu pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023"

Program był realizowany w terminie od 1 września 2021 r. do 5 sierpnia 2022 r.

Celem programu jest ograniczenie występowania próchnicy w populacji objętej programem. W ramach programu zapewnione są badania wraz z instruktażem higieny jamy ustnej oraz lakowanie zębów wśród dzieci w wieku 7-11 lat.

Dzieci, które przejdą pozytywnie etap rekrutacji zostaną zaproszone na wizytę profilaktyczno-diagnostyczną, na której lekarz dentysta przeprowadzi badanie stomatologiczne oraz instruktaż higieny jamy ustnej. Podczas wizyty zostanie też przeprowadzona indywidualna analiza stanu uzębienia w kierunku wykonania lakowania bruzd zębów pierwszych trzonowych oraz określony wskaźnik PUW oraz puw. Dzieciom, u których zostanie zdiagnozowany problem bruzd zębów trzonowych, zostanie wykonany proces zabieg lakowania zębów przez lekarza dentystę. Dzieci, u których problem bruzd nie zostanie zdiagnozowany, zakończą udział w programie na wizycie profilaktyczno-diagnostycznej.

Ważnym elementem programu jest edukacja. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, poznają metody dbania o higienę jamy ustnej oraz prozdrowotne nawyki higieniczne i żywieniowe w profilaktyce próchnicy. Spotkania dla opiekunów zostaną poszerzone o informacje na temat świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii. Edukacja w zakresie programu będzie prowadzona głównie indywidualnie oraz on-line.

Załączniki


Realizator programu

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

tel. kontaktowy: 61 854 73 34

strona internetowa: https://ucs.poznan.pl


Osoby uprawnione

 • dzieci w wieku 7-11 lat posiadający pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w programie;
 • ich rodzice / opiekunowie prawni (udział w edukacyjnej części programu);
 • zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu;
 • przynajmniej jeden rodzic / opiekun prawny dziecka rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Poznania.

Warunki udziału w programie

 • podpisanie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie;
 • wiek uczestnika potwierdzony na podstawie numeru PESEL lub za okazaniem dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia;
 • brak przeciwwskazań do udziału w programie w częściach związanych z badaniem lekarskim lub lakowaniem bruzd.

Wymagane dokumenty 

 • dokument z numerem PESEL lub dokument ze zdjęciem i datą urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie/zameldowanie na terenie Poznania uczestnika programu (lub oświadczenie) i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego właściwego dla miasta Poznania,

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się osobiście w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o. na ul. Bukowską 70 w Poznaniu, telefonicznie lub mailowo:

 • Rejestracja Główna - osobiście lub telefonicznie
 • od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-18:00

w sobotę w godz. 08:00-14:00

Poziom 1, tel. 509 060 495

 • Rejestracja dodatkowa - telefonicznie

poniedziałek i wtorek w godz. 07:30-9:00 oraz 14:00-15:30

tel. 600 593 798

 • Poradnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży - osobiście
 • od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00-18:00

w piątek w godz. 08:00-14:00

Poziom B2

 • Drogą mailową - prosimy o przesłanie prośby o kontakt wraz z numerem telefonu w celu ustalenia wizyty w Centrum:

e-mail: profilaktyka@ucs.poznan.pl


Uzasadnienie dla wprowadzenia programu

Próchnica jest chorobą bakteryjną zębów, jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych występującą w krajach rozwiniętych. Nieleczona niszczy nie tylko zęby, ale może być przyczyną wielu chorób ogólnoustrojowych. W Polsce próchnica jest szerokim problemem społecznym. Pomimo tego, że można jej skutecznie zapobiegać, a istniejącą wyleczyć, choruje na nią ponad 90% społeczeństwa (w szczególności populacja nastolatków).

W Polsce zapadalność na próchnicę i jej przebieg utrzymuje się wg kryteriów WHO na wysokim poziomie i jest jedną z najwyższych w Europie i na świecie. Polska pozostaje też jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie do tej pory nie udało się znacząco zmodyfikować zachowań zdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej i diety, aby istotnie obniżyć zapadalność na próchnicę.

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr XXXVI/643/VIII/2020 z dnia 13 października 2020 r. przyjęła do realizacji wieloletni program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej na lata 2021-2023.

Prezydent Miasta Poznania zarządzeniem Nr 399/2021/P z dnia 30 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej