MIEJSKA RADA SENIORÓW - zadania

  1. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.
  2. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Miasta.
  3. Skład osobowy Rady powołuje się w formie uchwały Rady Miasta.
  4. W skład Rady mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia, zwane dalej "seniorami".
  5. W skład Rady wchodzą seniorzy (9 osób) wybrani przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, przez przedstawicieli rad osiedli i klubów seniora, 3 przedstawicieli Rady Miasta oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania.

www.poznan.pl/mrs


Do rady wybrani zostali:

1) pani Wanda Dziechciarz - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

2) pan Krzysztof Sawiński - reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

3) pan Zygmunt Pawlik - reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

4) pani Anna Sarbak - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

5) pani Aldona Anastasow - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

6) pani Urszula Filimon-Kucharska - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

7) pani Ewa Zawieja - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

8) pani Halina Bąkowicz - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

9) pani Małgorzata Dolata - reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

10) pani Joanna Ciechanowska-Barnuś - reprezentująca Radę Miasta Poznania;

11) pani Iwona Rzadkiewicz - reprezentująca Radę Miasta Poznania;

12) pan Antoni Szczuciński - reprezentujący Radę Miasta Poznania;

13) pan Piotr Frydryszek - reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;

14) pan Jerzy Babiak - reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania;

15) pan Roman Szymański - reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania.

Przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów został Pan Antoni Szczuciński.

Wiceprzewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów została Pani Joanna Ciechanowska-Barnuś.

Sekretarzem Miejskiej Rady Seniorów została Pani Urszula Filimon-Kucharska.