Przeciwdziałanie żebractwu

W celu ograniczenia żebractwa, na terenie miasta Poznania pracują streetworkerzy. Ich zadaniem jest dotarcie do osób żebrzących, w tym bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych i niemieszkalnych (m. in. dworce, ulice, działki, klatki schodowe, pustostany). Celem działania streetworkerów jest nawiązanie kontaktu i zbudowanie relacji, a w konsekwencji umożliwienie osobom żebrzącym zmiany sposobu życia, spędzania czasu wolnego i pomoc w uzyskaniu wsparcia z instytucji pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany przez: 

Stowarzyszenie "Pogotowie Społeczne"

ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań, tel. 61 887 66 23