Informacje o dostępności

Standardy Dostępnosci

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji, modernizacji oraz przebudowie przestrzeni i obiektów już istniejących, tak by były one dostępne na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.

Standardy opracowywane są w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy niepełnosprawnościami sensoryczno - poznawczymi), osób starszych, osób przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów. 

Więcej informacji:

bip.poznan.pl

Poruszanie się w przestrzeni publicznej miasta Poznania jest łatwiejsze dzięki dostępnym stronom internetowym i aplikacjom.

  • poznańska mapa barier

- to projekt naukowo-badawczy studentów Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, którego głównym założeniem jest określenie poziomu dostępności poznańskich przestrzeni publicznych i jednocześnie określenie obszarów niedostępnych

Mapa dostępna jest pod adresem: www.google.com/maps

Więcej informacji:

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  • miasta bez barier

- za pośrednictwem strony można odnaleźć miejsca parkingowe, restauracje, hotele, instytucje i miejsca turystyczne, które są zaadoptowane lub niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

- na stronie www zamieszczono także bezpłatną aplikację dla systemu Android, która ma pomóc w przezwyciężaniu barier napotykanych w infrastrukturze miejskiej. Wystarczy pobrać aplikację i zalogować się aby móc odnaleźć ułatwienia w dowolnej lokalizacji oraz samodzielnie dodawać i komentować obiekty.

Link do strony: www.miastabezbarier.pl

Aplikacja na urządzenia z systemem Android: www.miastabezbarier.pl/aplikacjamobilna

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej