Informacje o dostępności

Standardy Dostępnosci

Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej przygotowało Standardy Dostępności dla Miasta Poznania.

Opracowanie zawiera zbiór wytycznych, które mają znaleźć zastosowanie zarówno w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji, modernizacji oraz przebudowie przestrzeni i obiektów już istniejących, tak by były one dostępne na każdej płaszczyźnie: architektonicznej, komunikacyjnej i informacyjnej.

Standardy opracowywane są w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami (w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu czy niepełnosprawnościami sensoryczno - poznawczymi), osób starszych, osób przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów. Standardy Dostępności Miasta Poznania to odpowiedź na potrzeby bardzo szerokiego grona użytkowników przestrzeni publicznej.

Wdrożenie Standardów do praktyki inwestycyjnej stanowić będzie kolejny bardzo ważny krok w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla osób z ograniczoną sprawnością.

Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stronami internetowymi i aplikacjami, za pośrednictwem których znajdziecie Państwo przydatne informacje ułatwiające poruszanie się po mieście:


Poznańska Mapa Barier

Zaprojektowana mapa barier architektonicznych przedstawia bariery jakie osoby z niepełnosprawnościami mogą napotykać na swojej drodze.

Bariery zostały podzielone na sześć kategorii:

  • niedostosowane schody,
  • nieodpowiednie przejście dla pieszych,
  • nieodpowiednia nawierzchnia,
  • nieodpowiednia kładka lub przejście,
  • przeszkoda na drodze,
  • nieodpowiedni przystanek.

Mapa obejmuje centrum Poznania i jest systematycznie rozbudowywana. Aktualnie trwają prace nad jej rozszerzeniem o kolejne dzielnice: Wildę, Jeżyce, i Piątkowo.

Mapa dostępna jest pod adresem: www.google.com/maps

Miasta bez barier

Za pośrednictwem strony można odnaleźć miejsca parkingowe, restauracje, hotele, instytucje i miejsca turystyczne, które są zaadoptowane lub niedostosowane dla osób z ograniczeniami fizycznymi czy sensorycznymi.

Na stronie WWW zamieszczono także bezpłatną aplikację dla systemu Android, która ma pomóc w przezwyciężaniu barier napotykanych w infrastrukturze miejskiej. Wystarczy pobrać aplikację i zalogować się aby móc odnaleźć ułatwienia w dowolnej lokalizacji oraz samodzielnie dodawać i komentować obiekty.

Link do strony: www.miastabezbarier.pl

Aplikacja na urządzenia z systemem Android: www.miastabezbarier.pl/aplikacjamobilna

"Wytyczne w zakresie nawierzchni chodników - remonty i inwestycje 2020"

Opracowanie powstało na podstawie obowiązujących w Poznaniu standardów w tym zakresie i ma na celu ich uporządkowanie oraz zebranie w jeden dokument, który będzie wykorzystywany w inwestycjach drogowych (remonty, budowy, przebudowy ulic).

https://zdm.poznan.pl/upload/nawierzchnie_chodnikow_-_wytyczne_20.08.2020.pdf

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej