System sms-owego ostrzegania

Centrum Zarządzania Kryzysowego m. Poznania uruchomiło system do przekazywania ostrzeżeń na telefony komórkowe w postaci krótkich wiadomości tekstowych (sms). Dzięki temu systemowi można otrzymywać informacje o sytuacjach kryzysowych w mieście, zagrażających zdrowiu i życiu oraz konieczności ewakuacji z określonych rejonów miasta.

Poznań został podzielony na 42 obszary - osiedla, którym odpowiadają 42 kody - zgodnie z podziałem miasta na samorządy pomocnicze. Wszystkie osiedla otrzymały swój kod rejestracyjny. Każdy mieszkaniec może wysłać kod swojego osiedla pod numer 661 000 112 i zarejestrować się w serwisie informacyjnym.

Otrzymywanie ostrzeżeń w ramach systemu jest bezpłatne, użytkownik ponosi koszt tylko przy rejestracji - zgodnie z cennikiem operatora własnego telefonu komórkowego.

Więcej informacji na www.sisms.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej