Zgłoś awarię

Wszelkie awarie dotyczące:

  • sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych
  • sygnalizacji świetlnej i zniszczenia znaków drogowych
  • uszkodzenia pasa drogowego i tabliczek z nazwami ulic
  • uszkodzenia studzienek i kanalizacji deszczowej
  • oświetlenia drogowego
  • uszkodzenia nawierzchni
  • zimowego utrzymania ulic

należy zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej