Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

  1. Wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
  2. Promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3. Działalność charytatywna.

Formy:

  1. Wydawanie Miesięcznika "Filantrop Naszych Czasów", prezentującego twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną osób z niepełnosprawnościami.
  2. Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i innych form mających na celu promocję problematyki i twórczych dokonań osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3. Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych oraz wystaw.
  4. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej.
  5. Promocja problematyki i osiągnięć osób z niepełnosprawnościami.
  6. Organizowanie pracowni, ośrodków, turnusów rehabilitacyjnych celem prowadzenia terapii osób z niepełnosprawnościami.
Wróć do listy

sieci społecznościowe