Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych

Opis

Organizacja o statusie pożytku publicznego.

Cele:

 1. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niesłyszącej i z wadą słuchu, a także dzieciom słyszącym rodziców niesłyszących w rehabilitacji słuchu i mowy oraz w podnoszeniu ich wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin.
 3. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności w zakresie języka migowego.
 4. Prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z wadą słuchu zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku.
 5. Ochrona praw i interesów osób niesłyszących i z wadą słuchu oraz udzielanie im pomocy w sprawach socjalno-bytowych.
 6. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
 7. Propagowanie w społeczeństwie problemów związanych z rehabilitacją osób niesłyszących i z wadą słuchu.

Formy:

 1. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży, dorosłych i ich rodzin.
 2. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.
 3. Zapewnienie pomocy tłumaczy języka migowego w załatwianiu spraw w urzędach, sądach, placówkach edukacyjnych i służby zdrowia.
 4. Pośredniczenie Oddziału w poszukiwaniu pracy.

Placówki:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a.
 2. Świetlica Środowiskowa "W ŚWIECIE CISZY" w Poznaniu, ul. Przemysłowa 45/49.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2.
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19.
Wróć do listy

sieci społecznościowe