Dodaj obiekt - Organizacje pozarządowe

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu

Opis

Cele:

  1. Pomoc osobom dotkniętym chorobami nerwowo-mięśniowymi (dystrofia mięśniowa, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatia, polineuropatia, stwardnienie zanikowe boczne) i ich rodzinom oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem,
  2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport.

Formy:

  1. Organizowanie plenerów integracyjnych dzieci i młodzieży ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
  2. Udzielanie porad i wskazówek w sprawach formalno prawnych i medycznych.
  3. Kontaktowanie zainteresowanych osób z odpowiednimi placówkami administracji państwowej i samorządowej.
  4. Udzielanie pomocy finansowej członkom.
  5. Organizowanie imprez charytatywnych.
  6. Organizowanie i prowadzenie wyjazdów rehabilitacyjnych, hipoterapii.
Wróć do listy

sieci społecznościowe