Orzekanie o niepełnosprawności


Orzekanie o niepełnosprawności prowadzone jest do celów rentowych i pozarentowych.

Orzeczenie do celów rentowych wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o świadczenie oraz posiadanej dokumentacji. Na podstawie orzeczenia ZUS podejmuje decyzje w sprawie świadczeń rentowych.


Orzeczenie do celów pozarentowych wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Drugą instancją są wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydane orzeczenie, stwierdzające stopień niepełnosprawności, umożliwia korzystanie z szeregu ulg i uprawnień.


Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Województwie Wielkopolskim będący organem II instancji.

Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań

tel. 61 850 87 60

fax/tel.: 61 852 18 91

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej