Fundacja Avalon zaprasza do udziału w Extratrningu z Avalon Extreme.

ul. Domaniewska 50A 02-672 Warszawa

Fundacja Avalon zaprasza do udziału w kolejnej edycji Avalon Extreme - projekcie sportów extremalnych osób z niepełnosprawnościami, w ramach którego rozpoczyna rekrutację do Extratreningu - cyklu treningów kondycyjno-siłowych, które odbywać się będą w dwóch etapach w całej Polsce. Treningi finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się:

  • obiekty sportowe, w których na co dzień odbywają się treningi lub które chciałyby rozszerzyć swoją ofertę o zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami,
  • trenerzy, asystenci,
  • wolontariusze,
  • uczestnicy zajęć.

Projekt przewiduje pokrycie kosztów takich jak:

  • wynagrodzenia trenerów,
  • wynajem sali,
  • drobne doposażenie sprzętowe.

Zgłoszenia pod adresem email: kontakt@avalonextreme.pl

Więcej informacji: EXTRAtrening z Avalon Extreme - rusza nowy ogólnopolski projekt treningowy - Avalon EXTREME

Kontakt: Fundacja Avalon

Email: kontakt@avalonextreme.pl

sieci społecznościowe