Fundacja "Szansa dla Niewidomych" zaprasza osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku do wzięcia udziału w projektach.

Ul. Lindego 6, 60-573 Poznań

Fundacja "Szansa dla niewidomych" zaprasza osoby z niepełnosprawnością
narządu wzroku do wzięcia udziału w dwóch projektach realizowanych przy wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

"Droga do samodzielności II"

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące osób niepełnosprawnych
z dysfunkcjami wzroku: niską samodzielność w życiu codziennym, brak aktywności społecznej, trudności w dostępie do informacji oraz znaczną izolację społeczną.

W ramach projektu Fundacja oferuje:

  • konsultacje z tyflospecjalistami,
  • warsztaty z tyflospecjalistami,
  • zajęcia z ekspertami
  • oraz spotkania grupowe w ramach 20 ciekawych tyflomodułów (niewidomy poliglota, mobilność, TYFLO informatyka i wiele innych)

Rekrutacja trwa do końca maja 2022 roku.

"Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy "

Głównym założeniem  projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia stu osób z dysfunkcją narządu wzroku. Postawiony przed sobą cel osiągniemy poprzez realizację indywidualnego i kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, a także poprawę sytuacji na rynku pracy.

Aby wziąć udział w projekcie należy łącznie spełniać następujące warunki

  • mieć ukończone 18 lat,
  • zamieszkiwać na terytorium Polski,
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na wzrok,
  • być osobą niepracującą z dysfunkcją narządu wzroku, która na etapie rekrutacji pozyska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne według stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji)

lub

  • być osobą zatrudnioną chcącą poprawić pozycję zawodową na rynku pracy

Kontakt w sprawie rekrutacji do projektów:

tel. 695 966 542

Email: poznan@szansadlaniewidomych.org

Adres biura: Ul.Lindego 6, 60-573 Poznań

Kontakt: Alicja Tarnowska, tel. 695 966 542

Email: alicja.tarnowska@szansadlaniewidomych.org

Załączniki

sieci społecznościowe