Konsultacje on-line instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Platforma Zoom

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w imieniu partnerstwa realizującego projekt "Włączanie wyłączonych" zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i rządowe oraz partnerów społecznych na konsultacje dotyczące nowych instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Podczas konsultacji zostaną zaprezentowane instrumenty wspierające zakładanie działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością oraz omówione instrumenty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i zachęt dla pracodawców w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Konsultacje w trybie on-line na platfomie Zoom zaplanowane są na:

28.01.2022 r. (piątek) w godz.: 10:00 - 15:00

Zgłoszenia nalezy dokonać poprzez link:

https://wlaczeniewylaczonych.pl/warsztaty-dg

W trakcie konsultacji zostaną przedstawione następujące instrumenty:

1. Wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą:

 • Nowa droga zawodowa - specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności
 • Dostępna i elastyczna dotacja (Etapowe rozliczanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Finansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FP a kompensacji ograniczeń z PFRON).
 • Biznes bez barier - Asystent działalności gospodarczej
 • Inkubator przedsiębiorczości OzN

2. Wsparcie dla pracowników i potencjalnych pracowników: 

 • Nowe miejsce pracy - wsparcie w podjęciu zatrudnienia
 • Bonus za włączenie - wsparcie w powrocie na rynek pracy
 • Gwarancja zatrudnienia - wsparcie w utrzymaniu zatrudniania

3. Wsparcie dla pracodawców :

 • Kompensacja i dostęp
 • Centrum Komunikacji
 • Bony na start
 • Moje dostępne miejsce pracy

Kontakt: Antoni Sobolewski

Email: antoni.sobolewski@cpt.org.pl

Zobacz: http://www.konsultacje.cpt.org.pl/

sieci społecznościowe