Program wspierający rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnościami

ul. Wiankowa 3 61-131 Poznań

Nowe kwalifikacje? Powrót do pracy? Start zawodowy poprzez staż? Wsparcie
w dotarciu do pracodawców?

Program udziela kompleksowego wsparcia w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Większość konsultacji odbywa się zdalnie. We wsparcie zaangażowany jest kreator kariery, mentor, prawnik, psycholog i doradca zawodowy.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres mailowy: poznan@fazon.pl

Kontakt: Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON / o. Poznań, ul. Wiankowa 3 61-131 Poznań

Załączniki

sieci społecznościowe