VI. Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Poznań

Już 24 października 2020r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się kolejna środowiskowa dyskusja na temat praw osób z niepełnosprawnościami i ich skutecznej ochrony przed dyskryminacją.
Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się  rzeczywistego równego traktowania. Gwarantuje nam to Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie w pełni jest realizowane.
O czym będziemy rozmawiać?
Temat tegorocznego  Kongresu  podpowiedziała nowa i niełatwa rzeczywistość, w jakiej od paru miesięcy funkcjonujemy  - podejmiemy dyskusję o osobach  z niepełnosprawnościami w sytuacji pandemii.  Poruszymy kwestię mieszkańców i mieszkanek Domów Pomocy Społecznej - osobach, które pozostając w tego typu placówkach należą do grup najbardziej narażonych na zachorowanie. Jednocześnie  ich prawa do niezależnego życia są łamane pod pretekstem zagrożenia pandemią.
Gdzie będziemy rozmawiać?
Ze względu obowiązujące ograniczenie organizacyjne VI Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się w formie wydarzenia on-line.  Każda osoba zainteresowana udziałem w naszym  wydarzeniu  powinna się zarejestrować  pod linkiem: https://forms.gle/Z2EHPRunh5DYeNUZ7
Następnie otrzyma potwierdzenie rejestracji razem z linkiem, za pomocą którego będzie mogła dołączyć do spotkania Kongresowego.
Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne, tak zwane Konwenty Regionalne. W tym roku będą to Konwenty Tematyczne, ponieważ w zdecydowanej większości również odbędą się w sieci. Szczegółowe informacje nt Konwentów Tematycznych podane są na stronach organizatorów:
Konwenty Tematyczne skoncentrują się na następujących kwestiach:
- (Nie)równość wobec prawa i (nie)zależne życie  - stan realizacji Konwencji i perspektywy w kontekście lokalnym, Łódź, 13.10.2020, godz. 10.00-14.00; szczegóły: https://m.facebook.com/events/361034321762288
-    Dostępność cyfrowo-informacyjna w dobie koronawirusa,  Kraków, 15.10.2020, godz.10.00-13.00; szczegóły: https://firr.org.pl/aktualnosci/malopolski-konwent-regionalny-2020-tuz-tuz-8098/
-    Współpraca środowiska osób z niepełnosprawnościami z instytucjami samorządowymi,  Katowice, 15.10.2020, godz.10.00-14.00; szczegóły: https://fb.me/e/192ze35hA
-    Dostępny Dolny Śląsk, Wrocław, 19.10.2020, godz.10.00-14.00; szczegóły: https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON
-    Prawo osób z niepełnosprawnościami do ochrony zdrowia, Białystok, 20.10.2020, godz.11.00-13.00; szczegóły: https://www.facebook.com/podlaskisejmikozn
-    Wpływ pandemii na pracę osób z niepełnosprawnościami, Warszawa, 21.10.2020, godz. 12.00-14.00; szczegóły: https://fb.me/e/39QxJvsqi
-    Aktywna dostępność - jak działać, by żyć razem, nie osobno?, Gdańsk, 22.10.2020 , godz.10.00-13.00.
Zapraszamy do udziału  w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami oraz w Konwentach Tematycznych!  Każdy ma wpływ na otaczającą rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

sieci społecznościowe