Budowa mostów na Berdychowie

Z tygodnia na tydzień przybywa elementów konstrukcyjnych mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Kanałem Ulgi. Prace prowadzone są na wszystkich brzegach, które zostaną połączone wygodną przeprawą. Z uwagi na postęp robót, konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka Wartostrady po stronie Berdychowa oraz uzupełnienie oznakowania na Zagórzu.

Galeria zdjęć z budowy mostów Berdychowskich - grafika artykułu
Z tygodnia na tydzień przybywa elementów konstrukcyjnych mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Kanałem Ulgi fot. PIM

- Obecnie na placu budowy trwają prace związane z montażem elementów konstrukcji stalowej na Ostrowie Tumskim oraz po stronie Berdychowa i Chwaliszewa. Wykonawca przygotowuje się również do sprężenia bloków oporowych oraz wykonania zasypki przyczółków na wszystkich brzegach. Po stronie Berdychowa buduje również pochylnię, która łączyć będzie ul. Rychlewskiego z dolnym odcinkiem Wartostrady - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

FILM

W dalszym ciągu prowadzone są również prace ziemne, związane m.in. z rozpoczęciem budowy schodów po stronie Chwaliszewa oraz Berdychowa, a także kontynuowane są roboty z zakresu infrastruktury sieciowej.

Wkrótce wykonawca inwestycji będzie montował  kolejne elementy konstrukcji stalowej mostu nad Kanałem Ulgi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka Wartostrady w rejonie prac. Zmiana obowiązywać będzie od 3 kwietnia (środa). Polegać będzie na wyłączeniu z ruchu dolnego odcinka Wartostrady po stronie Berdychowa, między północną stroną mostu św. Rocha i rejonem ronda w ciągu ul. Rychlewskiego. Objazd i obejście wyłączonego odcinka prowadzić będzie przez pochylnie w rejonie ul. Przystań (na południowym krańcu zamykanego odcinka) oraz ul. Rychlewskiego (na północnym krańcu zamykanego odcinka). Piesi i rowerzyści będą mogli poruszać się więc drogą równoległą do Wartostrady, na ul. Przystań i Rychlewskiego. Z pochylni łączącej ul. Przystań z dolną Wartostradą korzystają pojazdy budowlane, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na polecenia wydawane przez pracowników wykonawcy. W dalszym ciągu w rejonie skrzyżowania ul. Rychlewskiego i Berdychowo obowiązuje czasowa organizacja ruchu (poruszanie się zmienionym torem jazdy).

Na Ostrów Tumski (Zagórze) dostarczane będą wkrótce większe elementy konstrukcji mostów. Aby zapewnić bezpieczny przejazd pojazdów transportujących materiały oraz zaparkowanie pojazdów mieszkańców, w rejonie ulic Nowe Zagórze i Wieżowej oraz ślepego wlotu ul. Wieżowej prowadzącego do budynków nr 73 i 75, został wprowadzony zakaz ruchu dla pojazdów, których właścicielami nie są mieszkańcy pobliskich posesji. Należy stosować się do nowego oznakowania.

Mosty Berdychowskie ułatwią komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów.

PIM