Kiedy za darmo komunikacją?

Zmieniono normy poziomu zanieczyszczeń powietrza z 200 mikrogramów/m3 do 100 mikrogramów/m3. Kiedy zostaną one przekroczone, komunikacją miejską będzie można jeździć za darmo. O wystąpieniu takich sytuacji MPK Poznań będzie informować pasażerów. Przepisy wejdą w życie 2 grudnia. 

Komunikacja będzie za darmo, kiedy przekroczone zostaną dopuszczalne progi zanieczyszczenia powietrza
Komunikacja będzie za darmo, kiedy przekroczone zostaną dopuszczalne progi zanieczyszczenia powietrza

Komunikacja publiczna będzie darmowa, jeśli przekroczone zostaną dopuszczalne normy stężenia zanieczyszczeń, a prognoza na następny dzień będzie równie zła. 

8 października tego roku weszło w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu z 200 mikrogramów/m3 do 100 mikrogramów/m3.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, w czasie dużych zanieczyszczeń powietrza będzie można za darmo korzystać z transportu publicznego organizowanego przez poznański ZTM, w tym również na liniach obsługiwanych przez MPK Poznań. Decyzja w tym zakresie publikowana będzie na portalu Atmosfera dla Poznania: http://www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało w godzinach od 3:00 do 24:00 po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania, a równocześnie dla danej doby utrzymuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej. 

Z myślą o pasażerach, MPK Poznań - po otrzymaniu decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji - będzie powiadamiać o tym fakcie mieszkańców. Informacje na ten temat pojawią się na tablicach informacji pasażerskiej, oficjalnej stronie internetowej MPK Poznań i na profilu na Facebooku oraz w aplikacji myMPK.

MPK, ZTM