Marek Rezler - zasłużony dla miasta

Jest badaczem dziejów Poznania i Wielkopolski. W swoim dorobku naukowym ma dziesiątki książek i setki artykułów popularyzujących historię miasta. Mowa o doktorze Marku Rezlerze, historyku i publicyście wyróżnionym odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Historyk Marek Rezler został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Poznania.
Historyk Marek Rezler został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Poznania.

Zasłużony dla Miasta Poznania to samorządowy laur przyznawany osobom i instytucjom za zasługi na różnych polach - gospodarczym, artystycznym czy naukowym. O tym, kto go otrzyma decyduje Rada Miasta Poznania. Choć dr Marek Rezler tytułem może szczycić się od 14 maja - wtedy podczas sesji RM podjęła uchwałę o jego nadaniu - to jednak oficjalna uroczystość dekoracji odbyła się w poniedziałek w Sali Białej poznańskiego magistratu. Odznaczenie wręczyli: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta i Bartosz Guss, zastępcy prezydenta Poznania.

- Pasjonat historii Poznania i Wielkopolski, badacz poszerzający naszą lokalną samoświadomość historyczną, ekspresyjny popularyzator tradycji, człowiek zakochany w kulturze historycznej i jej upowszechnianiu - tak można scharakteryzować Marka Rezlera, który swoją cierpliwą ponad pięćdziesięcioletnią aktywnością zasłużył na samorządowe uhonorowanie - powiedział Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

- Wielokrotnie miałem okazje śledzić dokonania pana doktora, który także i na moją wrażliwość i zamiłowanie do historii miał wpływ. Dlatego jestem tym bardziej zaszczycony, że mogę Panu dzisiaj wręczyć tę nagrodę - dodał Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

- Bardzo dziękuję, jestem ogromnie wdzięczny. To wielka satysfakcja i jednocześnie poczucie wewnętrznego przekonania, że idę dobrą drogą, że tak należy dalej działać - mówił dr Marek Rezler. 

Dr Marek Rezler jest historykiem wojskowości oraz dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku. Urodził się 31 lipca 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od roku 1966, w którym przyjechał do Poznania na studia, związał się z naszym miastem podejmując badania historyczne i działalność popularyzatorską i edukacyjną. Napisał ponad 20 książek i 200 artykułów, w tym znaczące dla upowszechniania tradycji pracy organicznej biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, a także zarysy biograficzne Jana Henryka Dąbrowskiego, Piotra Wawrzyniaka, Karola Marcinkowskiego i dowódców 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Jest autorem 1400 tekstów publicystycznych, wziął udział w 850 audycjach radiowych i telewizyjnych. Publikuje też artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania i regionu w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i Ratajskiej Telewizji Kablowej. Prowadzi wykłady publiczne, w tym od ponad dwudziestu lat comiesięczne prelekcje na temat historii Poznania organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania w salach UMP. Wzięło w nich udział już ok. dziesięciu tysięcy pasjonatów historii. 

Odznaczenie Zasłużony dla Miasta Poznania przyznawane jest od 1990 roku. W tym, obok dr Marka Rezlera, tytuł otrzymali także: Izabella Gustowska, Juliusz Kubel, Leonard Szymański i Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 29 czerwca, czyli w dzień święta patronów miasta - Piotra i Pawła.

JZ