Ogródki gastronomiczne taniej i na większej powierzchni

Zarząd Dróg Miejskich i Estrada Poznańska, zgodnie z zapowiedzią, przygotowały pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych, skierowany do właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Mają one wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do wznowienia usług, jak tylko rząd złagodzi obostrzenia sanitarne.

Zarząd Dróg Miejskich i Estrada Poznańska przygotowały pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych - grafika artykułu
Zarząd Dróg Miejskich i Estrada Poznańska przygotowały pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych

- Planowane rozwiązania są efektem wspólnej pracy ZDM i Estrady Poznańskiej, a także radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy wsparli przedsiębiorców, prowadzących działalność gastronomiczną - tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Aby pomóc restauratorom i jednocześnie ułatwić im wznowienie działalności, Zarząd Dróg Miejskich opracował zbiór preferencyjnych zasad dotyczących ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM.

Pakiet zawiera następujące propozycje: 

 • zmniejszenie opłat za wynajem powierzchni w pasie drogowym. Opłata zaproponowana przez Prezydenta Miasta Poznania to jeden grosz za metr kwadratowy do 30 czerwca i 50% obecnej stawki za następne miesiące sezonu. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta na najbliższej sesji 19 maja;
 • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30).Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
 • możliwość poszerzenia ogródków gastronomicznych przed lokalem. W zależności od warunków przestrzennychogródki będą mogły zajmować większą szerokość niż szerokość lokalu. W przypadku obszarów objętych strefą zamieszkania będzie także możliwość lokalizacji ogródków po drugiej stronie ulicy lub w przestrzeni ulicy z zachowaniem przepisów drogowych i pożarowych. Ogródki nie będą jednak mogły być lokalizowane przy elewacjach, pod oknami prywatnych mieszkań;
 • ogródki "satelitarne" dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przed lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;
 • abolicja dla restauratorów, którzy otrzymali więcej niż dwa mandaty. Restauratorzy, którzy w sezonie 2019 otrzymali więcej niż dwa mandaty będą mogli wystawić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne w 2020 roku. Zgoda taka może jednak zostać cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli restaurator ponownie zostanie ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych. 

Taniej także na Starym Rynku

Preferencyjne stawki za najem powierzchni w celu prowadzenie ogródka gastronomicznego oraz zmniejszenie wysokości kaucji wprowadziła także Estrada Poznańska, zarządzająca płytą Starego Rynku. 

Właścicieli kawiarni, barów i restauracji obowiązywać będą opłaty: 

 • Dla usprawnienia realizacji umów najmu i w celu mobilizacji działań restauratorów po okresie epidemii COVID-19, wprowadza się stawkę promocyjną tj. 0,30 zł netto miesięcznie + VAT za 1m2 powierzchni najmu - do 30.06.2020 r. Stawka ta obowiązuje także za maj, niezależnie od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy;
 • 50% standardowej stawki, tj. 20 zł netto miesięcznie + VAT za 1m2 powierzchni najmu - od 1.07.2020 r. do 31.10.2020 r.
 • 50% standardowej stawki, tj. 10 zł netto miesięcznie + VATza 1 m2 powierzchni najmu - od 1.07.2020 r. do 31.10.2020 r. - w przypadku najemców, którzy ze względu na ograniczenia przestrzenne, bezpieczeństwa publicznego lub estetyki, mogą prowadzić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne jedynie w formie stołów i krzeseł, bez podestów i innych elementów. 

Kaucje zabezpieczające w sezonie 2020 to:

 • 2000 zł - w przypadku najemców, którzy w roku poprzednim sezonie przestrzegali zasad urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych i nie zalegali z płatnością czynszu najmu przez okres dłuższy niż 14 dni;
 • 3300 zł - w przypadku najemców, którzy podejmują się po raz pierwszy prowadzenia ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego;
 • 8000 zł - w przypadku najemców, którzy w roku poprzednim nie przestrzegali zasad urządzania i funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych lub zalegali z płatnością czynszu przez okres dłuższy niż 14 dni.

ZDM/ Estarda Poznańska/ AJ

sieci społecznościowe