Poznań - miasto dla wszystkich

Radni przyjęli "Politykę Miasta Poznania na rzecz Równości i  Różnorodności Społecznej". To dokument, który pomoże jeszcze sprawniej budować w stolicy Wielkopolski przestrzeń wolną od dyskryminacji, a także wspierać społeczność mieszkanek i mieszkańców, by każdy czuł się tak samo ważny - niezależnie od stopnia sprawności, wieku czy wyznania.

Na zdjęciu ręka trzymająca pojęciownik na tle sali sesyjnej urzędu miasta - grafika artykułu
Radni uchwalili "Politykę Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej i otrzymali "Pojęciownik równościowy"

Inicjatorem stworzenia dokumentu, który podczas wtorkowej sesji przyjęli radni miejscy, był prezydent Poznania, który już w 2018 r. powołał Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. Dzięki temu różnorodność ludzi została dostrzeżona jako wartość i kapitał Miasta. 

Dziś każda osoba mieszkająca w Poznaniu jest zaproszona do współtworzenia Miasta.

- Poznań to miasto, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie, być akceptowanym i  szanowanym - podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. - Dlatego przyjmując ten dokument, konsekwentnie budujemy  przestrzeń przyjazną dla każdego. Opowiadamy się po stronie osób zagrożonych dyskryminacją i dbamy o respektowanie praw człowieka.

Głównym celem programu jest budowanie miasta równych szans, w którym wszystkie osoby mogą realizować swój potencjał oraz działać na rzecz rozwoju Poznania i społeczności lokalnej w sposób zrównoważony, z dbałością o przyszłe pokolenia. Fundament działań Miasta Poznania na rzecz równości i różnorodności stanowią podstawowe wartości, takie jak dobrostan każdej osoby, dbanie o prawa człowieka, docenianie różnorodności, a także solidarność i sprawiedliwość społeczna. 

Jak powstawał program - konsultacje społeczne

Prace nad projektem programu trwały od początku 2020 r. i składały się z trzech etapów. Pierwszym z nich była diagnoza przeprowadzona wśród mieszkańców i mieszkanek Poznania. Określała ona problemy i potrzeby grup społecznych narażonych na dyskryminację. Kolejnym krokiem było wewnętrzne badanie, które przeprowadzono wśród osób reprezentujących wydziały i biura urzędu miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne. Trzecim etapem były dwuetapowe konsultacje społeczne. Ich pierwszą częścią była ankieta skierowana do poznanianek i poznaniaków, a drugą - warsztaty z osobami reprezentującymi organizacje społeczne oraz urząd miasta. 

- Badaliśmy zjawisko dyskryminacji m.in poprzez badanie grup społecznych, które najczęściej są na nią narażone - mówiła podczas sesji Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Z analiz jednoznacznie wynika, że mieszkańcy i mieszkanki Poznania oczekują od samorządu zapewnienia, że Miasto będzie dbało o przestrzeganie prawa człowieka, zachowanie bezpieczeństwa mieszkających tu osób, o akceptację i poszanowanie każdej osoby. Dokument ma charakter nadrzędny wobec polityk i programów miejskich, zapewniając wszystkim bezwzględnie równość szans.

We wszystkie prace nad programem zaangażowany był Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności, który  tworzą przedstawiciele urzędu miasta i miejskich jednostki organizacyjnych, jak również zaproszone ekspertki. Na podstawie badań powstał raport, który został wykorzystany podczas tworzenia programu "Polityka Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej".

Program, skierowany do społeczności Poznania, łączy działania w sferze uniwersalnych wartości. Obejmuje miejskie polityki poświęcone grupom społecznym narażonym na dyskryminację i wykluczenie. Wskazuje kierunki działań wspierających równość i różnorodność.

Pojęciownik - w trosce o język bez przemocy

Również we wtorek, podczas sesji, radni znaleźli na swoich biurkach zaktualizowany "Pojęciownik równościowy". To praktyczny słowniczek, który zbiera i wyjaśnia podstawowe pojęcia, które warto znać i określenia, których warto używać. Jest projektem otwartym i żywym - jak sam język - stąd konieczność aktualizacji. Znajduje się w nim m.in. nowa definicja antysemityzmu, która została wypracowana przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. Aktualizacja tego hasła jest odpowiedzią na apel Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską.

- Język włączający, równościowy to taki, który zauważa obecność grup dotychczas niezauważanych czy marginalizowanych w społeczeństwie oraz je uobecnia, czyli nazywa, wymienia - wyjaśniała Marta Mazurek, radna miejska. - Czyni to jednak uwzględniając perspektywę tych grup i osób. Tworzone w ten sposób inkluzywne normy językowe są bardziej sprawiedliwe i odzwierciedlają różnorodność w obrębie danej grupy, powodują także, że grupa mniejszościowa przestaje być niewidzialna. Stosowanie języka równościowego często wiąże się z używaniem słów, które do tej pory nie funkcjonowały w formalnych strukturach języka polskiego. Bywa, że nie wiemy, jak się zwrócić, że nie wiemy, jak powiedzieć czy jak nazwać. I tutaj z pomocą przychodzi pojęciownik.Przybliża te słowa, które dzisiaj mają wpływ na nas i na innych ludzi. Podpowiada, jakiego języka warto używać tu i teraz, aby zapobiegać dyskryminacji.

Słowniczek powstał z myślą nie tylko o urzędnikach i urzędniczkach. Może z powodzeniem służyć osobom pracującym w obszarach administracji publicznej, edukacji i biznesu, działającym społecznie, polityczkom i politykom oraz wszystkim, którzy widzą potrzebę kształtowania rzeczywistości w taki sposób, aby każda osoba czuła się ważna i bezpieczna. W formie pdf jest bardzo przyjazny, umożliwia szybkie wyszukiwanie haseł, zwłaszcza świetnie działa na telefonie. Stąd jego ogromna popularność.

Gdy powstała pierwsza wersja pojęciownika - w 2021 roku - została rozesłana do urzędników, radnych, ale take do wszystkich miast-członków Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Słownik został zamieszczony na stronie Związku Miast Polskich, jest także dostępny na stronie projektu Miasta Praw Człowieka oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Był także rozesłany do wszystkich koordynatorów dostępności w województwie wielkopolskim, co oznacza, że trafił do wszystkich urzędów gmin w województwie.

AW