Prawa dziecka są ważne

W poniedziałek wieczorem budynek urzędu miasta przy placu Kolegiackim rozświetli się na niebiesko. Poznań dołączy w ten sposób do międzynarodowych obchodów Dnia Praw Dziecka.

Na zdjęciu Dziecięca Rada Miasta Poznania w sali sesyjnej - grafika artykułu
Konwencja o prawach dziecka to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie

Niebieski to kolor UNICEF-u - organizacji humanitarnej, która od ponad 70 lat dba o prawa najmłodszych na całym świecie. Każdego roku, 20 listopada, w rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka UNICEF wraz z partnerami na całym świecie łączy siły, by zwrócić uwagę na najważniejsze problemy dotyczące młodych ludzi. Poznań, jako miasto partnerskie UNICEF-u, dołącza do inicjatywy symbolicznie podświetlając urząd miasta, przypomina o znaczeniu tego dokumentu.

W stolicy Wielkopolski dzieci są ważne nie tylko od święta. W mieście aktywnie działa Centrum Inicjatyw Rodzinnych, które organizuje cykliczne wydarzenia dla najmłodszych i warsztaty dla ich rodziców i opiekunów.  Poznań inwestuje też w szkolną infrastrukturę i poszerza ofertę przedszkolną.Według GUS-u na koniec 2022 r. w Poznaniu mieszkało 19,5 tys. dzieci w wieku żłobkowym (0-3 lata). Ich rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 5,2 tys. miejsc zorganizowanych w 180 placówkach (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). Powstają również nowe place zabaw. 

Rodzice nowo narodzonych maluchów mogą starać się o "Wyprawkę dla Gzubka". Otrzymane ubranka i gadżety związane z Poznaniem to symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkanek i mieszkańców. 

Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Pomoc to nie tylko Karta Dużej Rodziny, ale także Poznańskie świadczenia na rzecz wieloraczków. W mieście działała Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych oraz Rada Rodzin Dużych.

Poznań stara się o włączenie do grona Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF. Obecnie trwa faza przygotowawcza, skupiająca się na przygotowaniu diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych. 

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka. Więcej informacji o niej można znaleźć na stronie: prawadziecka.org.

AW