SPOTKANIE KOBIET Z NIEMIEC Z POZNANIANKAMI

W środę (21.03.br.) o godzinie 11.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się spotkanie Pełnomocnika do spraw Kobiet przy Urzędzie Dzielnicowym Berlin Charlottenburg/Wilmersdorf, pani Brigitte Kippe i reprezentantek niemieckich organizacji kobiecych z przedstawicielami Urzędu Miasta, poznańskich organizacji kobiecych oraz instytucji zajmujących się sprawami kobiet.
Ponieważ Polska stanie się w niedługim czasie członkiem Unii Europejskiej, ze strony niemieckich instytucji państwowych i społecznych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi kobiet istnieje duże zainteresowanie sytuacją kobiet w Polsce. Kobiety berlińskie, reprezentujące różne organizacje, chcą zapoznać się z codziennymi sprawami i problemami kobiet polskich oraz podzielić się własnymi doświadczeniami w tym zakresie, a także nawiązać kontakty. Kobiety niemieckie interesuje m.in. realizacja zasad równouprawnienia, możliwości edukacyjne, sytuacja kobiet na rynku pracy czy polityka władz wobec kobiet.
Podobne spotkania organizowane były już w Olsztynie, Lublinie, Łodzi i Jeleniej Górze.