Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu

Od  3 do 5 lipca odbędzie się w Poznaniu Szczyt Bałkanów Zachodnich - międzynarodowa inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej. Szefowie państw, ministrowie spraw wewnętrznych, zagranicznych oraz gospodarki będą rozmawiać nt. kwestii kluczowych dla regionu Bałkanów Zachodnich. Trwają już wydarzenia towarzyszące. Do 6 lipca, w związku ze szczytem, możliwe są utrudnienia komunikacyjne.

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu - logo - grafika artykułu
Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu - logo

Do 6 lipca obowiązuje zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania pojazdów na ul. Bukowskiej (na odcinku od ul. Roosevelta po ul. Zeylanda). Do 5 lipca na ul. Lotniczej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej i na ul. Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej od skrzyżowania z ul. Lotniczą po bramę lotniska.

Od wtorku (2 lipca) do soboty (6 lipca) nie będzie można parkować  na ulicach:

- Mickiewicza (na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Słowackiego),

- Słowackiego (na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Mickiewicza),

- Śniadeckich (od ul. Grunwaldzkiej po wjazd na teren MTP).

Na tych ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania pojazdów przez odpowiednie służby.

W kolejnych dniach (4-6 lipca) zakazy parkowania (również z możliwością odholowania) obowiązywać będą na ulicach:

- Szyperskiej (na odcinku od ul. Garbary po budynek przy ul. Szyperskiej 3),

- Święty Marcin (od budynku przy ul. Święty Marcin 65 po skrzyżowania z ul. Kościuszki),

- Śniadeckich (od bramy wjazdowej na teren MTP po skrzyżowanie z ul. Głogowską),

- Zwierzynieckiej (po stronie hotelu od ul. Roosevelta po ul. Mickiewicza),

- Roosevelta (od ul. Słowackiego, po ul. Zwierzyniecką).

Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i polecenia służb kierujących ruchem.

Szczyt na MTP 

Wydarzenie jest organizowane w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim - inicjatywy, która została zapoczątkowana przez Niemcy i łączy partnerów z Bałkanów Zachodnich oraz poszczególnych państw Unii Europejskiej. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele rządów państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia oraz niektóre kraje członkowskie UE: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy.

Do Poznania przyjadą szefowie rządów państw bałkańskich, a także ministrowie resortów gospodarczych i spraw wewnętrznych. Odbędzie się również forum biznesowe dla przedsiębiorców, jako pole wymiany doświadczeń, głównie z takich dziedzin jak: gospodarka cyfrowa, energetyka, startup, branża IT, transport.

Inicjatywie organizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich towarzyszyć będą:

  • Forum Think Tanków (3 lipca) - celem jest omówienie osiągnięć oraz wyzwań związanych z polityką rozszerzania UE i rozwijaniem Procesu Berlińskiego, które stoją przed nową Komisją Europejską.
  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (4 lipca) - społeczeństwo obywatelskie jest jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim, dlatego grono ekspertów i aktywistów spotka się, aby w jeszcze szerszej perspektywie dyskutować zarówno o obecnej sytuacji, jak i przyszłości Regionu Bałkanów Zachodnich.
  • Forum Biznesu (4 lipca) - pod hasłem "Growing together" odbędą się liczne sesje panelowe, prezentacja przedstawicieli biznesu partnerów procesu oraz rozmowy B2B. Forum Biznesu jest polską propozycją nawiązywania trwałych relacji i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu w regionie. Organizatorem Forum jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
  • Spotkanie ministerialne (4 lipca) - spotkanie ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego z udziałem KE i organizacji regionalnych.
  • Szczyt Liderów (5 lipca) - spotkanie najwyższych rangą przedstawicieli partnerów Procesu Berlińskiego. Liderzy będą dyskutować o najważniejszych dla regionu Bałkanów Zachodnich sprawach.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie MSZ

Goście szczytu otrzymają od Miasta upominki.

op. RB

sieci społecznościowe