Warto inwestować w poznańską branżę IT

Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu w sektorze IT, która ma duży, lecz nie w pełni wykorzystany potencjał, dlatego jest tam miejsce na nowych graczy - potwierdza raport "Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu", przygotowany dla Miasta Poznania przez agencję rekrutacyjną Experis.

Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu
Zapraszamy do lektury raportu!

Poznańscy pracodawcy działający w sektorze IT ocenili miasto jako dobre lub bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu. Aż 80% firm pozytywnie ocenia wysokie kwalifikacje pracowników i ich jakość pracy. Przebadane firmy wskazują na potrzebę poprawy poziomu edukacji w szkołach i uniwersytetach (24%).

Poznań kształci przyszłych pracowników branży IT

- Poznański rynek obfituje w specjalistów IT z doskonałymi kwalifikacjami. Mamy świadomość, że branża ta rozwija się dynamicznie i wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalistów. Dlatego Miasto Poznań m.in. uruchomiło przy wsparciu środków unijnych program "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" - mówi Katarzyna Sobocińska, zastępczyni dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania.

Warto dodać, że Fundacja Pro Progressio, której obszarem zainteresowania jest sektor usług nowoczesnych, wskazuje na trwający od kilku lat przyrost liczby absolwentów kierunków informatycznych w Poznaniu. Zjawiska tego nie obserwuje się często w innych miastach w Polsce.

W istocie, Poznań to jeden z głównych ośrodków w Polsce skupiających specjalistów w branży IT. Sprzyja temu obecność uczelni wyższych, na których w zakresie technologii informacyjnych kształci się 6 100 studentów. Liczba absolwentów szacowana jest na 1 500.

Planowane wzrosty zatrudnienia

Publikacja "Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu" została oparta na badaniach ankietowych wśród 25 firm z sektora IT w Poznaniu. Badane firmy specjalizują się przede wszystkim w rozwijaniu i dostarczaniu oprogramowania (84%), integracji systemów (68%) i wdrażaniu nowych narzędzi (52%). W zdecydowanej większości firm pracownicy wykorzystują język programowania SQL (80%), JavaScript (68%) oraz C#/.NET (68%).

W raporcie "Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu" firmy zdradziły też swoje plany rozwoju na bieżący rok. Praktycznie wszyscy przebadani pracodawcy (92%) planują powiększać swoje zespoły w 2019 roku, a 8% chce zachować obecną liczbę zatrudnionych. Żadna z firm nie przewiduje redukcji etatów. Takie plany to potwierdzenie dobrej kondycji branży IT w Poznaniu.

Najbardziej optymistyczne plany w tym zakresie miały małe (zatrudniające do 25 pracowników) oraz duże (powyżej 150 pracowników) firmy. Najbardziej efektywnym według badanych firm sposobem pozyskiwania nowych pracowników jest stosowanie programu płatnych poleceń (potwierdziło 88% firm), wykorzystanie mediów społecznościowych (36%) oraz publikowanie ogłoszeń o pracę (32%).

Pobierz raport i poznaj szczegóły

Na terenie Wielkopolski działalność w obszarze ICT prowadzi blisko 13 tys. przedsiębiorstw. Szacuje się, że 53% z nich ma swoją siedzibę w Poznaniu. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost liczby firm w tym sektorze o blisko 1000.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej Publikacja "Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu" została przygotowana przez Experis na zlecenie Miasta Poznania. Ważnym elementem raportu są zaprezentowane wyniki badania, którego celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwoju analizowanej branży. W badaniu przeprowadzonym przez Experis wzięło udział 25 firm reprezentujących lokalny sektor IT. Dane zbierane były w okresie wrzesień-październik 2018 roku, metodą jakościową z wykorzystaniem ankiety. Publikacja dostarcza czytelnikom informacji na temat aktualnego stanu, trendów i atrakcyjności inwestycyjnej sektora ICT w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej.

Załączniki