24 czerwca 2021 - spotkanie Prezydenta z mieszkańcami Osiedla Podolany

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwającą pandemię i nie stwarzanie sytuacji generujących zagrożenie w dalszym ciągu nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami na Państwa Osiedlu.

Celem takiego spotkania zawsze było pozyskanie przez Prezydenta wiedzy o potrzebach i problemach danego osiedla, poznanie Państwa wniosków, postulatów i inicjatyw dotyczących funkcjonowania osiedla, a co najważniejsze bezpośredni kontakt Prezydenta z mieszkańcami.

Naszym zamierzeniem jest kontynuacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami, chociaż na razie w innej formie.

W dniu 24 czerwca 2021 o godz. 17.00 organizujemy spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z Radą Osiedla Podolany.

Spotkanie z Radą Osiedla podobnie jak przy poprzednich spotkaniach, będzie transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania, abyście mogli Państwo śledzić jego przebieg na żywo, posłuchać rozmowy na tematy, które w ocenie Państwa Rady Osiedla zostały uznane za najbardziej istotne z punktu widzenia mieszkańców czy włączyć się do dyskusji zadając pytanie Prezydentowi w komentarzach na YT.

Prosimy, aby pytania te dotyczyły Osiedla Podolany lub tej części Poznania z uwagi na to, że spotkanie to dedykowane jest właśnie temu Osiedlu.

Po zakończeniu pierwszej części spotkania (z Radą Osiedla) Prezydent udzieli odpowiedzi na pytania mieszkanców.

W trzeciej części spotkania odbędą się spotkania indywidualne Prezydenta Miasta z zapisanymi mieszkańcami, ktore zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jeżeli ktoś z Państwa - Mieszkańców Osiedla Podolany jest zainteresowany takim spotkaniem:

- powinien zgłosić się telefonicznie pod nr 61 8785 223 (mieszkańcy osiedla z którego radą spotyka się Prezydent Miasta Poznania, w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy możliwość umówienia spotkania z mieszkańcami spoza Osiedla Podolany) najpóźniej na dwa dni przed spotkaniem,

- w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, adres, adres mail (niezbędny do przeprowadzenia spotkania), zwięzły opis problemu mający być przedmiotem rozmowy,

- osoby zgłaszające się muszą we własnym zakresie zapewnić techniczne możliwości do odbycia spotkania (muszą posiadać komputer z kamerą i dostępem do internetu),

- z uwagi na ograniczenia czasowe przewidywane jest maksymalnie 6 spotkań,

- na wskazany adres mailowy wysłany zostanie link do spotkania przeznaczony wyłącznie dla jego uczestników.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie mieszkańców Osiedla Podolany !

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej