System BDO

Informacja dotycząca Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Baza Danych Odpadowych
Baza Danych Odpadowych

W związku z otrzymywanymi zapytaniami od przedsiębiorców i firm, dotyczącymi wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych informujemy, że jednostką właściwą do prowadzenia sprawy i udzielania informacji w tym zakresie jest Urząd Marszałkowski zgodny z miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Przypominamy, że na pytania dotyczące funkcjonowania ZM GOAP i odbioru odpadów komunalnych, informacji udziela Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.

   

MSz