Materiały promocyjne

W celach promocyjnych i informacyjnych prosimy o korzystane z następujących materiałów:

- logo projektu

- listownik projektu z logotypami wszystkich partnerów

- folder informacyjny w języku angielskim i w języku polskim opisujący parnterów z Poznania

- logo Programu Comenius Regio

Podając informacje o projekcie prosimy o każdorazowe umieszczanie loga i tytułu projektu oraz loga programu Comenius Regio i formułki "Projekt realizowany w ramach Programu Comenius Regio dofinansowany przez Unię Europejską".

Załączniki