Informacje o projekcie

YALE - Małe Dzieci jako Aktywne Osoby Odkrywające swój Świat

Poprawa jakości edukacji przedszkolnej - budowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wdrażanie aktywnych metod uczenia się

YALE to międzynarodowy projekt realizowany przez miasta Poznań i Berlin, którego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej.

Istotą projektu jest promowanie aktywnych metod uczenia się u małych dzieci, opartych na m.in. projektach edukacyjnych. Dzięki tym metodom dzieci stają się "aktywnymi uczniami", zdobywając szerokie kompetencje i umiejętności niezbędne w osiągnięciu sukcesu w dorosłym życiu.

Cele partnerstwa:

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i polityk edukacyjnych zarówno między władzami oświatowymi jak i kadrą edukacyjną przedszkoli, przyczyni się do stworzenia warunków dla efektywnego wdrażania metody projektów w przedszkolach.

Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry edukacyjnej przedszkoli, poprzez wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i szkolenia w zakresie metody projektów, ułatwi nauczycielom zastosowanie tej metody w pracy z dziećmi.

Opracowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i udokumentowanie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem metody projektów w przedszkolach przez polsko-niemiecki zespół ekspertów (przedstawiciele władz oświatowych, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, eksperci i trenerzy).

Opublikowanie i upowszechnienie rezultatów projektu w formie podręcznika dobrych praktyk (w języku polskim, angielskim i niemieckim), służącego zarówno jako zbiór wskazówek dla przedstawicieli władz oświatowych jak również jako praktyczny materiał szkoleniowy dla przedszkoli.

Skład partnerstwa:

Władze oświatowe:

 • Miasto Poznań / Urząd Miasta Poznania
 • Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin

Przedszkola:

 • Przedszkole nr 46, Poznań
 • Przedszkole nr 42 "Kwiaty Polskie", Poznań
 • Przedszkole nr 87 im. Jacka i Agatki, Poznań
 • Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Brauereihof - Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Löwenzahn - Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin
 • Kita Sausewind - Kinder in Bewegung gGmbH, Berlin

Instytucje badawcze i szkoleniowe:

 • Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań
 • Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA gGmbH) an der Freien Universität Berlin, Berlin

Czas realizacji projektu:

08/2013 - 07/2015

Zapraszamy do współpracy poznańskie przedszkola zainteresowane poszerzeniem kompetencji w zakresie aktywnych metod uczenia się.  

W ramach projektu oferujemy możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych oraz seminarium podsumowującym projekt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius Regio