Miasto Poznań

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17, Poznań 61- 841

www.poznan.pl

Kontakt:

Jarosław Zabłocki, Katarzyna Bogdańska-Głuchowska

Biuro Koordynacji Projektów

Urząd Miasta Poznania

e-mail: jaroslaw_zablocki@um.poznan.pl

katarzyna_bogdanska@um.poznan.pl

Elżbieta Przybylak

Inspektor ds. przedszkoli

Wydział Oświaty

Urząd Miasta Poznania

e-mail: elzbieta_przybylak@um.poznan.pl

Opis instytucji:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania jest odpowiedzialny za wszystkie poziomy edukacji w mieście, z wyjątkiem szkół wyższych. Pełni rolę organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Łącznie jest odpowiedzialny za ponad 300 placówek oświatowych, w tym 116 przedszkoli samorządowych.

Wydział Oświaty nadzoruje nie tylko kwestie organizacyjne, kadrowe, inwestycyjno-remontowe i finansowe w placówkach przedszkolnych ale również wspiera i stymuluje ich rozwój, m.in. poprzez szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i administracji.

Miasto Poznań ma liczne kontakty międzynarodowe, m.in. z miastami partnerskimi oraz w ramach sieci Eurocities. Współpraca z Miastem Berlin rozwija się dynamicznie m.in. w ramach powstałej międzynarodowej sieci współpracy "Partnerstwo Odry", dzięki bliskości geograficznej obu miast i wielu wspólnym doświadczeniom,.

W dziedzinie edukacji Miasto Poznań i poznańskie placówki oświatowe realizują wiele międzynarodowych projektów, głównie w ramach Programu Uczenie się przez całe życie (Program Unii Europejskiej). Ze względu na dotychczasowy niewielki udział przedszkoli w tego typu inicjatywach celem Miasta stało się zainicjowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji przedszkolnej.

Rola w projekcie:

Miasto Poznań pełni rolę lidera i koordynatora projektu YALE. Służy jako centrum komunikacji i zarządzania w projekcie dla wszystkich instytucji partnerskich, odpowiada za prowadzenie strony internetowej i międzynarodowe upowszechnienie rezultatów projektu.

Biuro Koordynacji Projektów odpowiada za efektywną realizację projektu w Poznaniu i osiągnięcie planowanych rezultatów poprzez koordynację pracy lokalnych partnerów.

Przedstawiciele władz oświatowych uczestniczą w wizytach studyjnych oraz w pracy ekspertów, wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w szczególności zakresie polityki oświatowej, rozwoju i oceny jakości nauczania oraz świadczenia usług edukacyjnych. Urząd Miasta Poznania bierze udział w opracowaniu podręcznika dobrych praktyk i odpowiada za zorganizowanie seminarium międzynarodowego prezentującego dorobek projektu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej