Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Nazwa organizacji partnerskiej:

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft/

Administracja Senatu Berlińskiego ds. Oświaty, Młodzieży i Nauki (Sen BJW)

Bernhard-Weiss-Straße 6, 10178 Berlin, Niemcy

http://www.berlin.de/sen/bjw/

Osoba kontaktowa:

Pani Annette Hautumm-Grünberg

Referat Familienpolitik, Kindertagesbetreuung und vorschulische Bildung /

Referat ds. polityki rodzinnej, opieki nad dziećmi i edukacji przedszkolnej

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

mail: annette.hautumm-gruenberg@senbjw.berlin.de        

Opis instytucji partnerskiej:

Administracja Senatu Berlińskiego ds. Oświaty, Młodzieży i Nauki (Sen BJW) wchodzi w skład Ministerstwa ds. Oświaty Landu Berlin i jest odpowiedzialna za polityczne i prawne warunki ramowe dotyczące młodzieży, rodziny, oświaty i nauki.

W Berlinie za wychowanie przedszkolne dzieci przejęły odpowiedzialność niezależne podmioty (dawniej komunalne).  2100 przedszkoli i żłobków jest kierowanych przez 1000 podmiotów zarządzających. Wszystkie placówki dziennej opieki nad dziećmi, które otrzymują środki finansowe od Senatu podpisują tzw. porozumienie dotyczące jakości kształcenia. Implementacja tego porozumienia polega między innymi na pracy zgodnie z wytycznymi "Berlińskiego Programu ds. Kształcenia, Wychowania i Opieki w Placówkach Opieki nad Dziećmi", a także na wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji pracy w placówkach. Sen BJW pracuje razem z INA BeKi nad monitoringiem procesu wdrażania porozumienia.    

Rola w projekcie:

Sen BJW jest odpowiedzialny za skuteczną realizację projektu z lokalnymi partnerami w Berlinie i za kooperację z władzami miasta Poznań. Przedstawiciele Sen BJW biorą udział w podróżach studyjnych i pracy zespołu ekspertów. Sen BJW jest również zaangażowany w opracowywanie "podręcznika dobrych praktyk" zawierającego wyniki projektu.       

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej