Kita Brauereihof

Nazwa organizacji partnerskiej:

Kinder in Bewegung - Kita Brauereihof/  

Dzieci w Ruchu - Przedszkole Brauereihof

Brauereihof 1, 13585 Berlin

Osoba kontaktowa:

Pani Manuela Handreka

Opis organizacji partnerskiej:

Przedszkole Brauereihof opiekuje się 100 dzieci do 6. roku życia. Przedszkole wyróżnia się tym, że do grup uczęszczają dzieci w różnym wieku. Co więcej dzieci mogą brać udział  w różnych zajęciach w zależności od ich zainteresowań. Przedszkole Brauereihof bierze udział w federalnym programie kształcenia językowego.

Rola w projekcie:

Wszystkie trzy przedszkola zostały zaproszone do udziału w projekcie, aby podzielić się doświadczeniami w implementacji innowacyjnej metody projektowej we wczesnej edukacji dzieci.

Przedstawiciele przedszkoli (dyrektorki i wychowawczynie) biorą udział w wizytach studyjnych, w spotkaniach zespołu eksperckiego, a także wymieniają się dobrymi praktykami i doświadczeniami.

Podczas trwania projektu  przedszkola będą pracowały nad własnymi projektami, a proces ich powstawania zostanie odpowiednio udokumentowany. Dokumentacja zostanie włączona do "podręcznika dobrych praktyk".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej