Kib Kita Sausewind

Nazwa organizacji partnerskiej:

Kinder in Bewegung - Kita Sausewind/

Dzieci w Ruchu - Przedszkole Sausewind

Köpenicker Strasse 154, 12355 Berlin

Osoba kontaktowa:

Pani Viola Krüger

Opis organizacji partnerskiej:

Przedszkole Sausewind opiekuje się 150 dziećmi w wieku poniżej 6. roku życia. Do przedszkola uczęszcza znacząca liczba dzieci poniżej 3. roku życia. Najmłodsze dzieci przebywają w osobnym budynku. Przedszkole pracuje z grupami różnowiekowymi.

Rola w projekcie:

Wszystkie trzy przedszkola zostały zaproszone do udziału w projekcie, aby podzielić się doświadczeniami w implementacji innowacyjnej metody projektowej we wczesnej edukacji dzieci.

Przedstawiciele przedszkoli (dyrektorki i wychowawczynie) biorą udział w wizytach studyjnych, w spotkaniach zespołu eksperckiego, a także wymieniają się dobrymi praktykami i doświadczeniami.

Podczas trwania projektu  przedszkola będą pracowały nad własnymi projektami, a proces ich powstawania zostanie odpowiednio udokumentowany. Dokumentacja zostanie włączona do "podręcznika dobrych praktyk".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej