Nazwa organizacji partnerskiej:

Internationale Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und

Ökonomie an der Freien Universität Berlin (INA gGmbH)/ Międzynarodowa Akademia Innowacyjnej Pedagogiki, Psychologii i Ekonomii przy Wolnym Uniwersytecie w Berlinie

Haus L, Malteser Str. 74 - 100, 12249, Berlin, Niemcy

http://www.beki-qualitaet.de/index.php/aktuelles.html

Osoba kontaktowa:

Pani Henriette Heimgaertner

Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi)/

Berliński Instytut ds. Rozwoju Jakości Przedszkoli

Erich-Steinfurth Str. 7, 10243 Berlin

Eksperci ds. edukacji małego dziecka

Pani Henriette Heimgaertner

mail: heimgaertner@ina-fu.org

Pani Štěpánka Busuleanu

mail: busuleanu@ina-fu.org

Opis organizacji partnerskiej:

Międzynarodowa Akademia Innowacyjnej Pedagogiki, Psychologii i Ekonomii (INA gGmbH) przy Wolnym Uniwersytecie w Berlinie została założona w 1996 roku. INA prowadzi projekty badawcze, a także kursy doszkalające. Akademia pracuje na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Akademia dąży do rozwoju interdyscyplinarnego dyskursu pomiędzy następującymi dziedzinami: pedagogika, psychologia oraz ekonomia.  We wszystkich obszarach działania pracy Akademii chodzi o sensowne uzupełnianie się i kooperację w wymienionych dziedzinach wiedzy.

INA-BeKi wspiera implementację "Berlińskiego Programu ds. Kształcenia, Wychowania i Opieki w Placówkach Opieki nad Dziećmi", a także jest zaangażowana w proces rozwoju jakości w berlińskich placówkach dziennej opieki nad dziećmi.

Rola w projekcie:

INA-BeKi jest merytorycznym ekspertem projektu dla wszystkich lokalnych partnerów w Berlinie. Przedstawiciele BeKi biorą udział w wizytach studyjnych oraz w pracy zespołu ekspertów. Co więcej prezentują aktywne metody pracy mające związek z aktywnym nauczaniem i rozwojem jakości pracy w przedszkolach. INA-BeKi jest też odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla wychowawców i dyrektorów wybranych przedszkoli w Berlinie. Ponadto INA-BeKi koordynuje pracę nad "podręcznikiem dobrych praktyk", który będzie zawierać wyniki projektu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej