Ogłoszenie Konkursu "Idea miejsca spotkań dla osiedla Rataje na Łacinie"

Mając na celu stworzenie koncepcji miejsca spotkań na Łacinie dla społeczności osiedla Rataje w Poznaniu otwartego dla wszystkich chętnych Miasto Poznań we współpracy z:

Parafią Łacina pod wezwaniem Imienia Jezus,

Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP),

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM),

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (UPP)

oraz pod patronatem honorowym Rady Miasta Poznania

zaprasza studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej

do udziału w konkursie studialno-koncepcyjnym, jednoetapowym, którego celem jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do aspiracji Organizatorów, którzy chcą tworzyć Poznań jako wielopokoleniową wspólnotę ludzi zamieszkujących zielone i przyjazne osiedla.

Stworzone w wyniku konkursu koncepcje miejsca spotkań dla społeczności z dzielnicy Rataje na Łacinie staną się podstawą dla późniejszego lub późniejszych projektów realizacyjnych zgodnych ze współczesnymi trendami projektowania przestrzeni publicznych, z dużym udziałem zieleni i powierzchni przepuszczalnych.  

Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie mija 29 marca 2024 r.

Termin składania prac konkursowych 29 maja 2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu 14 czerwca 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić zespoły międzyuczelniane złożone z osób, które są studentami przynajmniej dwóch ww. poznańskich uczelni.

Korespondencję należy kierować na adres: konkurs_ua@um.poznan.pl

Osobami upoważnionymi do kontaktów z uczestnikami są sekretarze konkursu: Katarzyna Andrzejewska, tel. 61 87 85 725, Magdalena Wilczyńska magdalena.wilczynska@uap.edu.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej