Adresy i instytucje

Arbiter Bankowy

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.  (48) 22 486 81 80, (48) 22 486 81 90
www.zbp.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (48) 22 55 60 118
www.konsument.gov.pl

Federacja Konsumentów w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
tel. (48) 61 851 61 52
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. (48) 22 262 58 00
www.knf.gov.pl/index.html

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

tel. (48) 22 333 73 26
www.rf.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. (48) 22 532 82 50
http://www.bpp.gov.pl/

Rzecznik Praw Pasażerów Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

www.utk.gov.pl/pl/rzecznik

Urząd Komunikacji Elektronicznej- Delegatura w Poznaniu

ul. Kasprzaka 54, Poznań

tel. (48) 61 659 86 10
www.uke.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

tel. (48) 22 520 72 00
www.ulc.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. (48) 22 556 08 00
www.uokik.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki

ul.Chłodna 64, 00-872 Warszawa

tel. (48) 22 661 61 07, (48) 22 661 61 66
www.ure.gov.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

tel. (48) 61 854 48 00
www.wsse-poznan.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań

tel. (48) 61 852 35 07
www.poznan.wiih.gov.pl