Materiały od Ekspertów i Stron

Wśród materiałów można znaleźć prezentacje i dodatkowe opracowania związane z Poznańskim Panelem Obywatelskim, a także zgłoszone propozycje rekomendacji.

Załączniki