Kontakt z Urzędem Miasta Poznania:
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, II piętro, sekretariat: pokój 2/14.

email: panelobywatelski@um.poznan.pl, telefon: 61 8785695

Adres do korespondencji:

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
(z dopiskiem: Poznański Panel Obywatelski)

Kontakt z Zespołem Koordynującym:
info@panelklimatyczny.pl