Kim są Strony?

Stroną jest organizacja, instytucja lub grupa nieformalna, której działalność związana jest z tematem Panelu, lub na którą bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu.
Do tej pory udział w Panelu w charakterze Stron potwierdziły następujące grupy:

 • Polskie Forum Klimatyczne
 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań
 • Planetarianki i Planetarianie
 • Extinction Rebellion Poznań
 • Prawo do Przyrody Poznań
 • Stowarzyszenie Morasko XXI
 • Centrum Promocji Ekorozwoju
 • Okręg Poznań Lewica Razem
 • Kolektyw Kąpielisko
 • Klub Przyrodników Koło Poznańskie
 • Koalicja ZaZieleń Poznań
 • Urząd Miasta Poznania
 • Miejskie Jednostki Organizacyjne

Informacje na temat uprawnień przysługujących Stronom ujęto w § 12 Regulaminu Panelu.