W ramach Poznańskiego Panelu Obywatelskiego organizowanego w 2021 roku, zaplanowano następujące wydarzenia:

 • 9 lutego upływa termin rejestracji osób, które otrzymały listowne zaproszenie i chcą wziąć udział w panelu.
 • 11 lutego o godz. 14:00 odbędzie się losowanie Panelistek i Panelistów z puli zarejestrowanych osób.

Spotkania Panelu odbędą się w dniach:

 • 18 lutego (czwartek) - spotkanie inauguracyjne (przez internet), 18:00-19:15
 • 20 lutego (sobota) - spotkanie wprowadzające (przez internet), 11:00-13:30
 • 6 marca (sobota) - spotkanie edukacyjne (przez internet), 11:00-13:30*
 • 13 marca (sobota) - spotkanie edukacyjne (przez internet), 11:00-13:30*
 • 20 marca (sobota) - spotkanie edukacyjne (przez internet), 11:00-13:30*
 • 27 marca (sobota) - spotkanie edukacyjne (przez internet), 11:00-13:30*
 • 17 kwietnia (sobota) - spotkanie deliberacyjne (przez internet), 11:00-13:30
 • 24 kwietnia (sobota) - spotkanie deliberacyjne (przez internet), 11:00-13:30
 • 8 maja (sobota) - spotkanie deliberacyjne (na żywo lub przez internet), 10:00-16:00
 • 22 maja (sobota) - spotkanie deliberacyjne (na żywo lub przez internet), 10:00-16:00

* spotkania, które będę transmitowane na żywo oraz nagrywane