Miejska Rada Seniorów

Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie. Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania, a także jest okresem nabycia określonych praw, jak przypisanych obowiązków. Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenie warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość życia. 

cyt. z Uchwały Nr XXIV/228/V/2007 w w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów z uzasadnienia pani Marii Nowickiej

Kim jesteśmy?

Miejska Rada Seniorów powołana została w 2007 roku dzięki staraniom poznańskiej radnej pani Marii Nowickiej. Naszym zadaniem jest wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu problemów poznańskich seniorów. Jesteśmy grupą społeczników i ściśle współpracujemy z władzami Miasta i Centrum Inicjatyw Senioralnych. Inicjujemy działania na rzecz seniorów, monitorujemy ich potrzeby i opiniujemy to, co robią władze samorządowe dla nich.

Jest nas piętnaścioro wybranych na pięcioletnią kadencję. Dziewięcioro z nas rekomendowały organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, rady osiedli, kluby seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku, a Rada Miasta Poznania oraz Prezydent po trzy osoby.

To już czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Dzięki stałemu i wieloletniemu kontaktowi MRS z władzami samorządowymi poznaniacy w podeszłym wieku mogą korzystać z wielu udogodnień programu "Viva Senior", z bezpłatnych wejściówek na spektakle i imprezy, wsparcia finansowego dla małych lokalnych inicjatyw społecznych, programu budownictwa dla seniorów i uruchomienia pomocy mieszkańcom lokali komunalnych w remontach ich mieszkań.

Akcja "Zoom na DPS-y", zainicjowana przez Radę, a polegająca na różnorodnych formach aktywizacji pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, pozwala im wyrwać się z monotonii codziennego życia. Przyłożyliśmy rękę do podjęcia przez Poznań decyzji o przystąpieniu do światowej sieci WHO "Miast Przyjaznych Starzeniu" oraz do przygotowania i uchwalenia przez Radę Miasta dokumentu poświęconego polityce senioralnej Poznania na lata 2017-2021.

Red. Urszula Filimon-Kucharska