Kluby Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Są to grupy nieformalne, tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większość Klubów funkcjonuje przy:

  • organizacjach pozarządowych,
  • ośrodkach kultury,
  • spółdzielniach mieszkaniowych lub Radach Osiedli,
  • parafiach.

W Klubie Seniora można się więc spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Taka właśnie jest idea Klubów Seniora - mają integrować i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.


Jak można zostać członkiem Klubu Seniora?

Jedynym uniwersalnym kryterium jest wiek - w zależności od Klubu, zapraszane są do niego osoby powyżej 55. lub 60. roku życia. Ponadto, niektóre grupy mają pewne ograniczenia np. przyjmują tylko mieszkańców danego osiedla czy osoby, które w przeszłości wykonywały ten sam zawód (funkcjonują np. kluby dla emerytowanych nauczycieli). Najczęściej wystarczą jednak tylko dobre chęci i odrobina odwagi, aby zadzwonić do Klubu lub pójść do niego po raz pierwszy.

Niektóre Kluby pobierają składki członkowskie, które przeznaczane są na bieżącą działalność, począwszy od zorganizowania jakiejś wycieczki, a na ciastkach i kawie skończywszy. Taka opłata wynosi na ogół od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Oprócz tego, jeśli Klub prowadzi jakieś sekcje/koła zainteresowań (np. szachy, gimnastyka, taniec itp.), ich uczestnicy czasem wnoszą dodatkową, niewielką opłatę za zajęcia.


Co można zyskać zapisując się do Klubu Seniora?

Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Wiele Klubów ma do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć w tworzonych kołach zainteresowań i sekcjach, począwszy od nauki języków, przez taniec i śpiew, a na robótkach ręcznych skończywszy. Klubowicze razem  ćwiczą, uprawiają różne dyscypliny sportowe, spacerują i zwiedzają Polskę. Bardzo aktywnie uczestniczą też w życiu kulturalnym miasta - wspólnie chodzą na koncerty, do kina, teatru, ale także sami stają na scenie, prezentując swoje talenty wokalne czy aktorskie. Życie Klubu uatrakcyjniają natomiast imrezy organizowane z okazji świąt czy rocznic. Zapisując się do Klubu Seniora po prostu zrywa się z nudą! Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do poznania poznańskich Klubów Seniora.