Skład osobowy

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu:

IV Kadencja (2019-2023)

Autorem zdjęć członków MRS jest p. Roman Szymański.


Wanda Dziechciarz

Od wielu lat zaangażowana w prace Zarządu Rady Osiedla Stary Grunwald, organizatorka spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rehabilitacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych w tym szczególnie do seniorów. Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. 


Krzysztof Sawiński

Dr nauk przyrodniczych, farmaceuta, diagnosta, autor wielu publikacji, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologiczno-Geriatrycznego, od 2015 Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe. Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. 


Zygmunt Pawlik

Społecznik działający na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz przyległych osiedli, organizator kursów tanecznych, zajęć gimnastycznych, szkoleń, a także wyjazdów skierowanych do seniorów i grup wielopokoleniowych. Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.


Anna Sarbak 

radna osiedlowa od kilku kadencji i członkini Zarządu Rady Osiedla Jeżyce, od lat działa na rzecz seniorów przeciwdziałając ich wykluczaniu, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Ministerstwem Zdrowia i Rzecznikiem Praw Pacjenta. Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.


Aldona Anastasow

radna kilku kadencji MRS, dobrze znana poznańskim seniorom animatorka życia kulturalnego, organizatorka wycieczek krajoznawczych i wypraw do teatrów, kin, muzeów, spacerów po mieście i spotkań seniorów z władzami miasta. Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.


Urszula Filimon-Kucharska

Romanistka, nauczycielka języka francuskiego, społeczniczka i radna osiedlowa w Kiekrzu, redagowała "Echo Kiekrza", organizowała zajęcia dla seniorów we współpracy ze Stowarzyszeniem Aster, autorka inicjatywy lokalnej "W przyjaźni z naturą w parku nad Jeziorem Kierskim". Reprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku, sekretarz Miejskiej Rady Seniorów.


Ewa Zawieja

Aktywna członkini Rady Osiedla oraz Zarządu Osiedla Górczyn, inicjatorka utworzenia Klubu Seniora Górczyn, od wielu lat aktywna działaczka społeczna pracująca na rzecz seniorów. Rreprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.


Halina Bąkowicz

Rreprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku. Wykształcenie pedagogiczne i znajomość problematyki społecznej wykorzystywała najpierw w pracy w szkole, a potem podczas pracy w Zarządzie Stowarzyszenia Świerczewski Krąg; tam dała się poznać jako świetna organizatorka i animatorka.


Małgorzata Dolata

Wieloletnia radna osiedlowa, działaczka spółdzielni mieszkaniowej i samorządu pomocniczego, wcześniej działała na rzecz osób niewidomych w ośrodku w Owińskach; od kilku lat zaangażowana w sprawy seniorów mieszkających na osiedlach. Rreprezentuje organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.


Joanna Ciechanowska-Barnuś 

Nauczycielka języka polskiego, społeczniczka, absolwentka Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizatorka wielu projektów edukacyjnych i społecznych, blogerka, publicystka. Reprezentuje Radę Miasta Poznania, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.


Iwona Rzadkiewicz

Inicjatorka wielu działań skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych mieszkańców Piątkowa, aktywnie zabiegała o usunięcie barier architektonicznych na trasie PST. Reprezentuje Radę Miasta Poznania.


Antoni Szczuciński

Fizyk i filozof, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, wieloletni radny miejski, autor wielu publikacji. Reprezentuje Radę Miasta Poznania; Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji na lata 2019-2023


Jerzy Babiak

Profesor nauk humanistycznych, radny III i IV kadencji MRS, zaangażowany w działania na rzecz tworzenia rad seniorów i edukacji prawnej osób w wieku dojrzałym, autor wielu publikacji, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Reprezentuje Prezydenta Miasta Poznania.


Roman Szymański

Dziennikarz, publicysta i fotografik. Obecnie współpracuje z wieloma wydawnictwami poświęconymi seniorom. Reprezentuje Prezydenta Miasta Poznania.


Piotr Frydryszek

Dziennikarz, menedżer mediów, wieloletni szef Radia Merkury Poznań, współredaktor senioralnej wkładki do "Informatora Samorządowego Metropolii Poznań" pod tytułem "AS - Aktywny Senior". Reprezentuje Prezydenta Miasta Poznania.