Bezpłatne usługi dla Seniorów - Viva Senior

Pakiet Poznań Viva Senior

Poznań Viva Senior - to pakiet pomysłowych udogodnień dla najstarszych mieszkańców Poznania. Szczegółowe informacje na temat działających usług uzyskać można, dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 oraz do Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu: tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09.


Taksówka dla Seniora

Czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (badania, wizyta specjalistyczna).

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

 • są w wieku 70 -79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej,
 • mają 80 lat i więcej,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

Przewozy odbywają się 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00 (powroty z kursu maksymalnie do godz. 20.00). Taksówkarz realizuje kurs na podstawie najkrótszej trasy wskazanej przez Mapy Google. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (poruszające się na wózku inwalidzkim), z wyjątkiem osób leżących (dla całego projektu zaplanowano około 3 przejazdów specjalistycznych w miesiącu). Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Z przejazdów mogą też bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów (opiekun musi mieć ukończone 16 lat). Taką informację należy również przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Senior potwierdza wykonanie usługi na specjalnym oświadczeniu, które otrzyma od taksówkarza. Jest ono podpisywane przez seniora po każdym ukończonym kursie (po dowiezieniu na miejsce oraz po odwiezieniu do domu).

Z usługi można skorzystać maksymalnie 4 razy i nie więcej niż 1 raz w miesiącu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej pod numerem tel. 22 43 900 50. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca musi podać imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres przejazdu, rodzaj niepełnosprawności uniemożliwiającej korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej (dotyczy osób w wieku 70-79 lat). Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni kalendarzowe do godz. 20.00 i maksymalnie 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd. 24 godziny przed planowanym kursem do seniora będzie dzwonił dyspozytor taksówki, który przypomni dzień i godzinę kursu. W przypadku zmiany dnia kursu następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia. W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub samodzielnie zadzwonić do dyspozytorni taksówek. Taksówkarz przekaże seniorowi wizytówkę z numerem telefonu do dyspozytorni taksówek, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót. Taksówkarz może zaczekać ma powrót seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 minut.

Uwaga!

Nie są przyjmowane zgłoszenia dotyczące nagłych sytuacji (np. pogorszenie stanu zdrowia) oraz zgłoszenia dotyczące przewozu do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (wizyta u lekarza rodzinnego).

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari".


Poznańskie Pudełko Życia

Czyli pudełko, które ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Dla kogo?

Dla najstarszych mieszkańców Poznania, zwłaszcza tych, którzy borykają się z różnymi chorobami i wielolekowością.

Zasady korzystania

W pudełku seniorzy i seniorki znajdą informacje, które posłużą do przygotowania pudełka, tak by mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję. W pudełku znajduje się również dwustronna Karta Informacyjna. Składa się ona z dwóch części, które należy wypełnić drukowanymi literami. Część medyczną, dotyczącą przebytych chorób, operacji i zażywanych leków wypełnia lekarz. W drugiej części Karty Informacyjnej znajduje się miejsce na wpisanie danych osób, które należy powiadomić w razie potrzeby (nagłej hospitalizacji, prośby dotyczącej przekazania kluczy do mieszkania, zaopiekowania się zwierzęciem podczas jego nieobecności). Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

Załączniki

Pudełko dostępne jest m.in. w Centrum Inicjatyw Senioralnych (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00).

Więcej informacji


Książka dla Seniora

Czyli dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do mieszkanek i mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 lat i ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie skorzystać z usług Biblioteki.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza, do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości. Książki dostarczane i odbierane są raz w tygodniu - w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30 (zgodnie ze wskazanym przez seniora adresem). Pracownicy 4 filii rejonowych Biblioteki Raczyńskich (Filia 2,  os. Oświecenia 59, Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27, Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120, Filia Wildecka, ul. Hetmańska 91) odpowiedzialnych za realizację usługi, przygotowują, zbiory kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach (zgłaszający podaje preferencje czytelnicze lub konkretne tytuły książek). Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać, dzwoniąc ponownie pod numer Poznań Kontakt. Zamawiający w celu dochowania terminu zwrotu zbiorów jest zobowiązany umówić wizytę do końca tygodnia poprzedzającego termin zwrotu.

Szczegóły

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Biblioteka Raczyńskich.


Podolog dla Seniora

Czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci z dojazdem do domu.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy miasta Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

 • mają co najmniej 75 lat,
 • są osobami zamieszkującymi samotnie lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są przewlekle chore i/lub niepełnosprawne.

Zasady korzystania

Usługi realizowane są 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Podolog lub kosmetyczka posiada odpowiednie kwalifikacje i badania gwarantujące zdolność do wykonywania zawodu oraz przenośny sprzęt gwarantujący higieniczne, sterylne i bezpieczne wykonanie usługi. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń. Ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmuje podolog lub kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora. Senior potwierdza wykonanie usługi na specjalnym oświadczeniu, które otrzyma od podologa lub kosmetyczki. Osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymają również na odpowiednim formularzu informacje i zalecenia na temat odpowiedniej pielęgnacji paznokci (również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi). Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.

Z usługi skorzystać można nie częściej niż co 2 miesiące.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00 (przez infolinię należy również zgłosić ewentualne odwołanie usługi lub zmianę jej terminu). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Zgłoszenie usługi może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Fundacja "Fanari".


Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności. Wypożyczalnia prowadzona jest na zlecenie Miasta przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 70 lat i mieszkają w Poznaniu (w szczególnie uzasadnionych okolicznościach z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogą skorzystać osoby poniżej 70. roku życia na podstawie przedstawionych dodatkowych informacji dotyczących sytuacji materialno-bytowej).

Zasady korzystania

Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. W zasobach wypożyczalni znajdują się m.in.: łóżka rehabilitacyjne, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie, laski, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Sprzęt wypożyczany jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach, czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwi formalności związane z uzyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu lub zakupi potrzebny sprzęt. Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania. Sprzęt wydawany jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wymagane jest również zaświadczenia od lekarza potwierdzające konieczność skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny. Decyzja o wypożyczeniu sprzętu podejmowana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Poznańskiej a seniorem. Od osób wypożyczających jest pobierana jednorazowa kaucja zwrotna, stanowiąca zabezpieczenie przed zniszczeniem wypożyczonego sprzętu oraz gwarantująca jego zwrot. Odbiór sprzętu po wcześniejszym umówieniu terminu odbywa się przy ul. Rynek Wildecki 4a lub przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Senior może upoważnić inną osobę do wypożyczenia sprzętu w jego imieniu (w sytuacji gdy nie może zrobić tego osobiście).

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Caritas Archidiecezji Poznańskiej.


Złota Rączka dla Seniora

Czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Pomoc dotyczy prostych czynności technicznych niewymagających natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień - to np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu czy spłuczki.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

 • mają co najmniej 65 lat,
 • są osobami zamieszkującymi samotnie,
 • są długotrwale chore i/lub niepełnosprawne,
 • dysponują niskimi dochodami.

Zasady korzystania

W ramach projektu wykonywane są drobne usługi naprawcze w domu seniora, obejmujące m.in.:

 • naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień,
 • naprawy niewymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów,
 • naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów, np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją,
 • naprawy niewymagające natychmiastowej interwencji,
 • inne naprawy, których czas realizacji nie przekracza jednej godziny.

Usługi, które są objęte projektem:

 • naprawa, wymiana, uszczelnienie: kranów, wężyków, głowic, perlatorów, wylewek,
 • czyszczenie, wymiana, uszczelnienie: syfonów,
 • naprawa, wymiana: spłuczek, zaworów, wężyków w toalecie,
 • naprawa, nasmarowanie, wymiana: zawiasów lub zamków w szafach,
 • naprawa, wymiana: zamków, klamek, zasuwek w drzwiach,
 • uszczelnienie: okien, drzwi,
 • przykręcenie, wymiana, naprawa: gniazdek, włączników świateł,
 • naprawa, wymiana: prowadnic, uchwytów szuflad,
 • wiercenie w betonie (w granicach możliwości): wieszanie obrazków, karniszy,
 • naprawa, wieszanie, wymiana żarówek: w lampach,
 • wymiana deski sedesowej, przykręcenie muszli klozetowej do podłogi,
 • zakładanie, naprawa rolet okiennych (nie dotyczy rolet metalowych lub antywłamaniowych)
 • wymiana słuchawek, węży prysznicowych,
 • wymiana zamków w skrzynkach na listy,
 • wymiana wtyczek, włączników w kablach od lamp,
 • podłączanie pralki (nie naprawa).

Usługi, które nie są objęte projektem:

 • usługi związane z instalacją gazową.
 • składanie mebli,
 • malowanie dużych powierzchni,
 • kładzenie lub wymiana: linoleum, paneli, parkietu, kafelek, boazerii,
 • gipsowanie,
 • prace budowlane,
 • naprawa rozdzielni elektrycznych (skrzynek z bezpiecznikami),
 • wymiana instalacji wodnej: rur klejonych, zgrzewanych lub będących w ścianie,
 • wymiana kabli elektrycznych będących w ścianie,
 • naprawa sprzętów elektrycznych i elektronicznych (telewizora, pralki, lodówki, zmywarki, mikrofalówki itd.) - nie dotyczy wymiany drobnych elementów typu uszczelka, urwana rączka, pod warunkiem że zostały wcześniej zakupione przez seniora,
 • wszystkie prace związane z ryzykiem zniszczenia ścian lub mebli (np. wyrywanie zlewów przyklejonych na silikon do ściany lub szafki, cieknące odpływy wanny lub prysznica w pełnej zabudowie),
 • wymiana silikonu w wannie lub zlewie.

Decyzję dotyczącą zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator, a ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie pracownik techniczny po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. W celu usunięcia usterki możliwa jest więcej niż jedna wizyta pracownika technicznego. Pierwsza to wstępne oględziny (czy usterka jest możliwa do usunięcia w ramach projektu, wycena niezbędnych materiałów do naprawy), a po zakupie niezbędnych materiałów i części przez seniora - druga wizyta (usunięcie usterki). Senior potwierdza wykonanie usługi na specjalnym oświadczeniu, który otrzyma od pracownika technicznego. Przewidywany termin realizacji usługi zależy od aktualnej ilości zgłoszonych usług. Osoby, które zostały umówione na usługę, a nie było ich w domu i nie przedstawią ważnego usprawiedliwienia nieobecności, nie będą umawiane po raz drugi.

Z usługi można skorzystać nie więcej niż 2 razy w ciągu roku - maksymalnie można zgłosić 4 usterki.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora. Zgłoszenie usługi może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria".


Mycie Okien

Czyli bezpłatne mycie okien w miejscu zamieszkania seniora. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

 • mają co najmniej 80 lat,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chore.

Zasady korzystania

Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Poznania. Z usługi można skorzystać  jeden raz w ciągu realizacji projektu. Jest wykonywana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Firma sprzątająca lub pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów. Senior wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli mycia okien przez wyznaczonego pracownika Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria". Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Osoba zgłaszająca  przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon oraz dokładny adres zamieszkania seniora.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Flandria".


Porządkowanie Nagrobków Osób Bliskich

Czyli bezpłatne mycie nagrobków bliskich oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy odprowadzają podatki na rzecz Poznania oraz:

 • mają co najmniej 80 lat,
 • samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą osobą, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej,
 • są niepełnosprawne i/lub długotrwale, przewlekle chore.

Zasady korzystania

Osoba sprzątająca może m.in. umyć tablicę, płytę nagrobka, krzyż oraz inne elementy poziome i pionowe oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu, zebranie liści i zagrabienie piachu (w promieniu 15 cm od nagrobka). Usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia, w przypadku kostki brukowej nie są usuwane jej zabrudzenia i mech. W ramach usługi możliwe jest skorzystanie z usługi asystencko-wspierającej polegającej na znalezieniu nagrobka oraz ustawieniu zakupionych przez seniora zniczy i kwiatów na posprzątanym nagrobku (odbiór zniczy i kwiatów odbywa się z miejsca wskazanego przez zgłaszającego na terenie Poznania, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, na kilka dni przed wykonaniem usługi, odbierający będzie posiadał identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy). Gdy temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Usługa wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, a czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnej liczby zgłoszeń. Z usługi można skorzystać jeden raz w trakcie realizacji projektu.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 4, a następnie 2), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek i numer telefonu), oświadczenie o byciu podatnikiem podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz Poznania, imię i nazwisko osoby pochowanej, dokładne miejsce położenia grobu (w przypadku braku informacji o lokalizacji, można skorzystać z pomocy w jego odnalezieniu - wówczas należy podać imię i nazwisko osoby pochowanej, cmentarz, na którym została pochowana oraz datę urodzin lub śmierci), adres e-mail (w przypadku zgłoszenia potrzeby przesłania zdjęć przed i po wykonaniu usługi) oraz zakres prac, które należy wykonać.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka".


Transport na Miejskich Cmentarzach

Czyli dowożenie seniorów do grobów ich bliskich na dwóch miejskich cmentarzach: Miłostowie i Junikowie.

Dla kogo?

Z usługi mogą skorzystać wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli
80 lat lub ukończyli 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zasady korzystania

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 minut), a następnie odwieziony z powrotem pod bramę - maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut. Istnieje możliwość zrezygnowania z powrotnego kursu. Senior może skorzystać z transportu z opiekunem (w pojeździe dostępna są 3 miejsca siedzące, nie licząc przewoźnika). Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana jest bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej - preferowane jest uiszczanie opłaty bilonem. Usługa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Przewidywany termin realizacji usługi uzależniony jest od aktualnej ilości przyjętych zgłoszeń.

Zgłoszenia

Przyjmowane są bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych: Miłostowo - 577 099 400, Junikowo - 577 066 700. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora, dokładne miejsce położenia grobu oraz imię i nazwisko osoby pochowanej.

Szczegóły

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Poznania. Wykonawca usługi: Usługi Komunalne Poznań.