Prof. Floris Cohen (Holandia) 13.11.2019

Prof. Floris (H.F.) Cohen jest badaczem łączącym głęboką wiedzę historyczną z przemyśleniami z zakresu filozofii nauki, a szczegółową znajomość zagadnień technicznych z głęboko humanistycznym podejściem. Niezwykłą popularnością cieszą się jego rozważania nad fazami i przełomami w rozwoju nauki w antycznej Grecji, w cywilizacji islamu, średniowiecznej Europie oraz w okresie renesansu, a także nad transferami wiedzy między różnymi kulturami i w różnych okresach historycznych. Prof. Cohen jest autorem licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej historii nauki m.in. książki pt. The Rise of Modern Science Explained. A Comparative History (2015) wydanej nakładem prestiżowego wydawnictwa Cambridge University Press. Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem w Utrechcie, od 1995 roku jest członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej