Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Fundusz Spójności


System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Celem planowanego Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
Konieczne jest zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, ograniczenie ilości składowanych odpadów, przede wszystkim ulegających biodegradacji oraz budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Podstawowym założeniem jest rozbudowa istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych.
Obok istniejących instalacji powstanie zakład produkujący energię (elektryczną i cieplną) z odpadów komunalnych.

Okres realizacji: 2008-2015

Wartość projektu: 894 370 653,52 zł
Dofinansowanie: 330 188 978,26 zł


Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

W ramach projektu wybudowana została nowa ulica stanowiąca, jeden z kluczowych elementów ciągu drogi krajowej nr 5, znajdująca się aktualnie w sieci TEN-T wraz z uzyskaniem jej nośności na poziomie 115 KN. Projekt objął również budowę sąsiednich chodników, skrzyżowań lokalizowanych w ciągu nowej ulicy, wjazdów indywidualnych, ulicy serwisowej, odwodnienie i oświetlenie ulicy, pasów zieleni, przebudowę kolizyjnej infrastruktury technicznej oraz budowę ekranów przeciwhałasowych.

Okres realizacji: 2009-2011

Wartość projektu: 86 661 368,78 zł
Dofinansowanie: 20 874 731,23 zł


Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest modernizacją ciągu komunikacyjnego ul. Głogowskiej na odcinku wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego wraz z dojazdem do ul. Ściegiennego. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Poznania. Budowa wiaduktu jest ostatnim elementem przebudowy drogi krajowej nr 5 na odcinku wylotowym z Poznania.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje poszerzenie przedmiotowego odcinka do przekroju 3 pasowego wraz z podniesieniem nośności do obciążenia 115 kN/oś. Ponadto planuje się budowę chodników i ścieżek rowerowych. Celem poprawy klimatu akustycznego otaczającego terenu, inwestor zastosuje tzw. "cichą nawierzchnię" oraz zamontuje ekrany akustyczne. Przed przystąpieniem do robót zasadniczych zostaną przebudowane kolizje z urządzeniami podziemnymi, takimi jak: kanały deszczowe, wodociągi, gazociąg, sieć energetyczną, sieć oświetleniową.

Okres realizacji: 2012-2014

Wartość projektu: 63 450 422,38 zł
Dofinansowanie: 49 835 086,67 zł


Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich/Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt dotyczy przebudowę największego w Poznaniu istniejącego węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera i  obejmuje przebudowę przejść podziemnych w obrębie ronda Kaponiera - węzeł komunikacyjny (wyposażenie w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych)  oraz konstrukcji wsporczej ul Roosevelta (od Ronda Kaponiera do ul. Bukowskiej) a także przebudowę parkingu podziemnego oraz budowę przystanków dla planowanego przedłużenia trasy PST. W ramach projektu zmodernizowany zostanie również Most Uniwersytecki.

Okres realizacji: 2010-2015

Wartość projektu: 329 882 917,62 zł
Dofinansowanie: 90 528 818,70 zł


Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Projekt dotyczy usprawnienia systemu przewozów pasażerskich i obejmuje przebudowę ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, modernizację torowiska przy Stadionie Miejskim oraz przebudowę układu torowo-drogowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej, od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej.
W obrębie ronda powstał nowoczesny węzeł komunikacyjny, z nowymi chodnikami, drogami rowerowymi, nowoczesną infrastrukturą przystankową. Powstało także, w ciągu ul. Przybyszewskiego i Reymonta, torowisko tramwajowo-autobusowe (TTA) ze wspólnymi przystankami tramwajowo-autobusowymi (TA), dzięki czemu autobusy miejskie ominą korki jadąc swobodnie po torowisku. Jezdnia ta umożliwia także szybki przejazd służbom ratowniczym (np. pogotowia ratunkowego) w sytuacjach alarmowych (tzw. "pas życia"). Utworzony został specjalny wjazd dla karetek pogotowia z TTA wprost do szpitala klinicznego przy ul. Przybyszewskiego. Dzięki wspólnym przystankom ułatwiono proces dokonywania przesiadek pomiędzy tramwajami i autobusami przez pasażerów komunikacji zbiorowej.

Okres realizacji: 2009-2014

Wartość projektu: 220 771 648,53 zł
Dofinansowanie: 139 594 834,31 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach -etap I

Realizator: Aquanet S.A.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania oraz okolic w granicach powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenia miasta Poznań oraz miejscowości Borówiec, Koziegłowy, Luboń, Krosinko i Mosina. Celem projektu jest budowa nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, nowej kanalizacji sanitarnej tłoczonej, modernizację istniejącej kanalizacji z przyłączami, modernizację istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budową pompowni i punktów podnoszenia ścieków, modernizacją stacji uzdatniania wody w Mosinie, dostawą instalacji dezintegracji osadu nadmiernego w COŚ w Koziegłowach.

Okres realizacji: 2007-2015

Wartość projektu: 304 016 256,76 zł

Dofinansowanie: 118 409 595,41 zł

Wartość projektu 608 032 513,51 zł (z gm. Kórnik, Czerwonak, Luboń, Mosina)

Dofinansowanie: 236 819 190,81 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach -etap II

Realizator: Aquanet S.A.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania oraz okolic w granicach powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenia miasta Poznań rejon: Ostrowa Tumskiego i Śródki, Naramowic i Starołęki oraz miejscowości Borówiec, Skrzynki i Żerniki.

Okres realizacji: 2007-2015

Wartość projektu dla Poznania: 63 953 684,98 zł

Dofinansowanie dla Poznania: 22 985 246,25 zł

Wartość projektu:  127 907 369,96 zł (z gm.Kórnik)

Dofinansowanie: 45 970 492,49 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach -etap III

Realizator: Aquanet S.A.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania oraz okolic w granicach powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenia miasta Poznań rejon: Głuszyny, Piotrowa, Sypniewa, Marlewa, Minikowa, Starołęki, Szczepankowa, Fabianowa oraz miejscowości Daszewice, Kamionki, Suchy Las i Mosina. Celem projektu jest budowa nowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowę kolektora Umultowsko-Sucholeskiego i Junkowskiego oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie.

Okres realizacji: 2010-2015

Wartość projektu: 97 670 536,72 zł

Dofinansowanie:   34 626 373,09 zł

Wartość projektu: 195 341 073,43 zł (z gm. Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Suchy Las)

Dofinansowanie:  69 252 746,17 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach -etap IV

Realizator: Aquanet S.A.

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania oraz okolic w granicach powiatu poznańskiego.

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu dla Poznania: 101 914 868,25 zł

Dofinansowanie: 34 473 874,83 zł

Wartość projektu:  203 829 736,50 zł (z gm. Czerwonak, Suchy Las)

Dofinansowanie: 76 133 005,83 zł


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap V

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Poznania oraz okolic w granicach powiatu poznańskiego.

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu dla Poznania: 26 103 621,28 zł

Dofinansowanie: 9 698 757,82 zł

Wartość projektu:  52 207 242,56 zł (z gm. Czerwonak. Murowana Goślina, Suchy Las, Luboń, Mosina)

Dofinansowanie:  19 397 515,63 zł


Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Realizator: Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy płaszczyzn lotniskowych, płaszczyzn do odladzania samolotów oraz rozbudowę i modernizację budynku terminala pasażerskiego.

Okres realizacji: 2009-2013

Wartość projektu: 230 306 234,62 zł
Dofinansowanie: 86 406 849,88 zł


Europejski Fundusz Rozowju Regionalnego


Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej
w Poznaniu - DK 92

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa skrzyżowania ulicy Bałtyckiej (droga krajowa nr 92) z ulicą Janikowską (droga gminna) oraz z drogą dojazdową do zlokalizowanych w tym rejonie firm.

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 12 933 369,98 zł
Dofinansowanie: 8 818 267,03 zł


Przebudowa węzła Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotowy projekt dotyczył przebudowy węzła drogowego Antoninek wraz z przebudową odcinka dwujezdniowego ul. Warszawskiej w ciągu drogi krajowej nr 92 z podniesieniem nośności jezdni na odcinku dł. ok. 1,2 km.

Okres realizacji: 2009-2012

Wartość projektu: 116 203 842,98 zł
Dofinansowanie: 80 971 262,81 zł


System ITS Poznań

Realizator: Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta. Projekt ma charakter pilotażowy (techniczne walory realizacji projektu stanowią o unikatowym w skali kraju charakterze projektu) i związany jest bezpośrednio z tym obszarem miasta, który sąsiaduje z miejskim stadionem piłkarskim.

Okres realizacji: 2010-2015

Wartość projektu: 94 719 795,67 zł
Dofinansowanie: 72 775 551,88 zł


Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek w Poznaniu celem Efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Realizator: CK Zamek

Celem projektu była przebudowa Sli Wielkiej CK Zamek. Przebudowa CK Zamek objęła cały kompleks- łącznie 4922 m2 powierzchni. W efekcie powstała wielofunkcyjna sala widowiskowa, wyposażona w sprzęt elektroakustyczny i multimedialny oraz niezbędne systemy techniczne. Remont objął również Hol Główny z punktem informacyjnym, Salę Wystaw, Kino Studyjne, Scenę Nową, Salę Prób oraz  dwukondygnacyjne Atrium z przestrzenią na kawiarnię i księgarnię. Inwestycja była realizowana od 2010 r. Wartość projektu to 45, 1 mln zł, a dofinansowanie z UE- 27,3 mln zł.

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 62 348 693,42 zł
Dofinansowanie: 27 335 027,54 zł


Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Realizator: Biblioteka Raczyńskich

Celem projektu była budowa nowego budynku Biblioteki Raczyńskich, zintegrowaną funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem wraz z zakupem trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i zagospodarowaniem otaczającego terenu. Nowy budynek daje gwarancję bezpieczeństwa dla zbiorów biblioteki stanowiących dziedzictwo narodowe.

Okres realizacji: 2010-2014

Wartość projektu: 71 033 894,21 zł
Dofinansowanie: 31 883 599,23 zł


Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców

Realizator: ZOZ ul. Szwajcarska

Projekt dotyczy stworzenie nowoczesnego Oddziału Intensywnej Opieki dla poszkodowanych w wypadkach w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Szwajcarskiej oraz budowie lądowiska dla śmigłowców.

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 11 319 663 zł
Dofinansowanie: 9 271 933 zł


Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Projekt dotyczył zakupu 45 sztuk nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem zajezdni i pakietem naprawczym obejmującym części zamienne oraz materiały potrzebne do przeglądów okresowych.

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 386 919 613,11 zł
Dofinansowanie: 202 196 618,99 zł


Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Celem projektu jest budowa nowej zajezdni dla tramwajów. Zapewni miejsce dla 150 tramwajów na obszarze 17 hektarów czyli o 5 hektarów więcej niż zajmują wszystkie dotychczas istniejące zajezdnie tramwajowe.

Okres realizacji: 2009-2013

Wartość projektu: 303 034 421,26 zł
Dofinansowanie: 195 109 388,91zł


Rozwój systemów bezpieczeństwa w zakresie
przeciwpożarowym i eksploatacyjnym lotniska Poznań-Ławica

Realizator: Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Celem projektu było usprawnienie systemu bezpieczeństwa w Porcie lotniczym Poznań - Ławica, w związku z systematycznie zwiększającym się ruchem lotnuczym i obejmował zakup lotniskowych pojazdów ratowniczo - gaśniczych szybkiej interwencji wraz z wyposażeniem.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu: 11 873 812,38  zł
Dofinansowanie: 8 122 919,66 zł


Poprawa systemu ochrony lotniska Poznań - Ławica

Realizator: Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

Celem projektu była poprawa poziomu bezpieczeństwa w Porcie lotniczym Poznań - Ławica poprzez natychmiastowe wykrycie miejsca naruszenia ogrodzenia w strefie zastrzeżonej lotniska oraz zidentyfikowanie intruza poprzez zakup zintegrowanego zespołu radarowo - kamerowego oraz systemu detekcji wtargnięć - zintegrowanego systemu ochrony obwodowej.

Okres realizacji: 2010-2012

Wartość projektu:  13 240 493,51 zł
Dofinansowanie:  7 753 702,38 zł


Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu

Realizator: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

Projekt dotyczy budowy instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych.
W ramach projektu powstanie m.in. instalacja fermentacji odpadów oraz kompostownia odpadów po fermentacji,
w których będą zagospodarowywane bioodpady zbierane selektywnie od mieszkańców.
Budowana BIOKOMPOSTOWNIA będzie rocznie przerabiała ok. 30 000 ton odpadów, w tym:
- 18 000 ton odpadów zielonych,
- 12 000 ton odpadów biodegradowalnych (kuchennych),
z których powstanie energia elektryczna i cieplna oraz wysokiej jakości kompost.

Okres realizacji 2014-2015

Wartość projektu: 75 579 965,33 zł

Dofinansowanie: 22 925 677,13 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej