Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego jako kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Przedmiotem projektu jest budowa Bramy Poznania Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Zadaniem Centrum Historii jest przekazanie turystom niezbędnej wiedzy pozwalającej na odczytanie znaczeń zawartych w przestrzeni kulturowej Ostrowa Tumskiego oraz umożliwienie świadomego przeżywania tych miejsc i właściwej interpretacji związanych z nimi faktów i symboli. Ekspozycja w Centrum Historii zawierać będzie treści pozwalające poznać i zrozumieć ponad 1000-letnie dzieje Ostrowa Tumskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu kształtowania się państwa i chrześcijaństwa w Polsce

Okres realizacji: 2009-2014

Wartość projektu:  95 518 687,25 zł
Dofinansowanie:  53 525 465,26 zł


Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Celem ogólnym projektu było zwiększenie poziomu inwestycji na terenie miasta Poznania poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez potencjalnych inwestorów. Studium wykonalności zawiera analizę budowy infrastruktury technicznej wraz z infrastrukturą drogową dla terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze w Poznaniu.

Okres realizacji: 2009

Wartość projektu: 196 908,00 zł
Dofinansowanie: 167 371,80 zł


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu

Realizator: Biuro Koordynacji Projektów

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 3000 domostw zagrożeniem wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Poznania, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności na osobę upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

Okres realizacji: 2010-2013

Wartość projektu: 17 749 439 zł
Dofinansowanie: 17 211 711,22 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej