Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna


Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej

Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego planu transportowego, który wynika z obowiązku ustawowego (ustawa o tarnsporcie zbiorowym)Plan transportowy to dokument przewodni rozwoju transportu AP wyznaczający kierunki poprawy świadczonych usług publicznych z zakresu transportu publicznego.

Okres realizacji: 2013-2014

Wartość projektu: 2 012 320 zł
Dofinansowanie: 1 811 088 zł


Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP).

Celem projektu jest stworzenie dokumentacji przygotowującej budowę parkingów typu park'n'ride wraz ze stosowną strategią współpracy gmin w obrębie obszaru funkcjonalnego, koordynującej kwestie kształtowania polityki infrastrukturalnej, jako przesłanki rozwoju gospodarczego Poznania i okolic.

W maju otrzymano informację z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu. Przygotowano aktualizację wniosku. Przygotowano także uchwałę przyjętą przez RMP 8 lipca 2014 o przyjęciu do realizacji przez MP zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu projektu. Wybrano w przetargu głównego wykonawcę zaplanowanych prac - konsorcjum BIT Pracownie Projektowe Cejrowski i Krych sp. j. i SMG/KRC Poland - Media SA. Podpisano porozumienie z 16 gminami i powiatami zaangażowanymi w projekt. W grudniu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 2 859 108,00 zł

Dofinansowanie: 2 573 197,00 zł

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej