Projekty realizaowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - edycja 2014

Projekty realizaowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - edycja 2014

Realizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 77

II Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Specjalnych nr 110

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Łączna wartość projektów: 176 659 EUR

Dofinansowanie: 176 659 EUR

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej