Projekty realizowane w ramach akcji KA 2 Partnerstwa strategiczne - edycja 2014

Projekty realizowane w ramach akcji KA 2 Partnerstwa strategiczne - edycja 2014

Realizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 23

Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1

Szkoła Podstawowa nr 59

Gimnazjum nr 56

Gimnazjum nr 56

Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych

Zespół Szkół Samochodowych

Projekty realizowane w ramach akcji KA 2 "Partnerstwa strategiczne" polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Wartość projektów: 210 611 EUR

Dofinansowanie: 210 611 EUR

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej