Projekty realizowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - edycja 2015

Projekty realizaowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - edycja 2015

Realizatorzy:

Zespół Szkół Odzieżowych

Zespół Szkół Łączności

Zespół Szkół Ekonomicznych

Gimnazjum nr 23

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Wartość projektów: 325 364 EUR

Dofinansowanie: 325 364 EUR

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej